Tag "rynek pracy"

Powrót na stronę główną
Wywiady

Wirus bezwzględnej konkurencji

To, co się w Polsce stało, jest zdewastowaniem relacji międzyludzkich Prof. Krzysztof Wielecki – kierownik Katedry Myśli Społecznej Instytutu Socjologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Bada kulturę masową, współczesny kryzys postindustrialny i jego przejawy, zajmuje się socjologią podmiotowości i gospodarki. Autor książki „Kryzys i socjologia”. Pamiętam konferencję, podczas której miał pan wystąpienie na temat społecznych skutków neoliberalizmu. Na sali było wielu profesorów, część z nich to ekonomiści, ale byli też socjolodzy. Większość z niedowierzaniem

Ten artykuł przeczytasz do końca tylko z aktywną subskrypcją cyfrową.