Tag "Ryszard Ślązak"

Powrót na stronę główną
Kraj

Odszkodowania wypłacane bezprawnie

Urzędnicy nie sprawdzają, czy nieruchomości, do których zgłaszane są roszczenia, nie zostały spłacone na mocy umów odszkodowawczych

Kraj

Kamienice dla oszustów

W najlepsze trwa proceder wyłudzania państwowych i samorządowych nieruchomości. Pod pretekstem reprywatyzacji cwaniacy z kraju i zagranicy, fałszując akty prawne i testamenty, przejmują nienależne im mienie. Tymczasem Polska w latach 1946-1970 podpisała umowy odszkodowawcze z 12 krajami i wypłaciła byłym właścicielom odszkodowania za tysiące nieruchomości. Jako pierwsza już w 1946 r. roszczenia odszkodowawcze zgłosiła Wielka Brytania. Brytyjczykom za 240 nieruchomości wypłacono wówczas 5 mln 465 tys. funtów szterlingów. W umowie pomiędzy krajami zawarto zapis, że strona brytyjska nie będzie w przyszłości zgłaszać żadnych roszczeń. Dlatego teraz żaden obywatel brytyjski ani Brytyjskiej Wspólnoty Narodów nie może występować o jakiekolwiek roszczenia majątkowe wobec Polski. Wyniszczona wojną Polska znalazła miliony dolarów na odszkodowania dla byłych właścicieli, a obecne władze nie potrafią wpisać tych nieruchomości do ksiąg wieczystych.