Tag "Tomasz Bartoszewicz"

Powrót na stronę główną
Opinie

Włoska lekcja

Warto się przyjrzeć, w jaki sposób rozwiązano nad Tybrem podobne do naszych problemy Najczęściej porównujemy sytuację społeczno-polityczną w naszym kraju z tym, co dzieje się w innych państwach postkomunistycznych. Znacznie rzadziej sięgamy do porównań z zachodnią częścią Europy,