Tag "Uniwersytet Humboldta"

Powrót na stronę główną
Kraj

Pierwsze powstanie w demoludach

17 czerwca 1953 r. w NRD doszło do strajków i krwawych zamieszek