“Teraz Polska” wchodzi do Europy

“Teraz Polska” wchodzi do Europy

Chcemy, aby nasze godło było postrzegane w Europie jako certyfikat wysokiej jakości produktów

Andrzej Czernek, prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego “Teraz Polska”

– Czy laureatem konkursu “Teraz Polska” może być tylko eksporter?
– Nie wszyscy laureaci to eksporterzy. Wiele nagradzanych produktów i usług, np. usługi budowlane, wiąże się ściśle z rynkiem polskim. Konkurs oddaje specyfikę branż związanych z rynkami lokalnymi, a nie eksportowymi. Głównym wyróżnikiem dla laureatów jest wysoka jakość, zaś konkurs pomaga przedsiębiorstwom w sensie marketingowym, jest dźwignią stwarzającą dodatkowe możliwości promocji, bo wyróżnia produkt i usługę, zwraca uwagę konsumentów, którzy zaczynają je kojarzyć z wysoką jakością i z polskim pochodzeniem.
– Kluczem do sukcesu jest więc jakość, a nie eksport.
– Tak. Jak wykazały badania marketingowe, 70% konsumentów traktuje godło jako symbol jakości. Z kolei nasi laureaci podają, iż po otrzymaniu godła osiągnęli wzrost sprzedaży rzędu 20-30%.
– Czy można przystępować do konkursu wielokrotnie, czy tylko raz?
– Ponieważ nagradzamy produkty i usługi, zdarzają się firmy występujące w konkursie kilka razy. Należą do nich np. Pollena-Ewa, Olimpia, Atlas. Wytwórcy chcą niekiedy potwierdzić, że nie tylko jeden ich produkt się wyróżnia, ale również inne zachowują tak pożądane cechy jak doskonała jakość, użyteczność i nowoczesne wzornictwo.
– Laureat może używać godła “Teraz Polska” przez rok. A potem?
– Prawo do korzystania z godła i znakowania nim swoich produktów można przedłużyć o kolejne 12 miesięcy. Warunkiem jest utrzymanie wysokiej jakości i opłata – kilka promili od przychodu ze sprzedaży danego produktu.
– A jeśli laureat nie chce zdejmować charakterystycznych znaczków po upływie tego okresu?
– Praktycznie można korzystanie z godła promocyjnego przedłużać wielokrotnie. Tak jest np. w przypadku znanego płynu do mycia naczyń Ludwik, którego producentem jest INCO Veritas.
– Czy przyjęcie Polski do Unii Europejskiej wpłynie jakoś na zmianę funkcjonowania godła? Czy zmieni się choćby jego zewnętrzny wizerunek, a nazwę “Teraz Polska” zastąpi slogan “Poland Now”?
– Nic nie powinno się zmienić, zresztą potwierdzenie poglądu, że to dobre logo, znalazłem także wśród przedstawicieli UE specjalizujących się w kreowaniu wizerunków narodowych. Twierdzą oni, że godło jest bardzo dobrze postrzegane i kojarzone z Polską, a samo słowo “Polska” ze względu na słowiańskie brzmienie jest jednoznacznie identyfikowane z naszym krajem. Nie ma potrzeby tłumaczenia nazwy godła promocyjnego na inne języki. To samo odnosi się do regulaminu konkursu. Zresztą jawność i stabilność reguł i procedur to dobry element wpływający na jego wiarygodność i prestiż. Inną sprawą jest natomiast promowanie godła poza granicami naszego kraju na różnych imprezach wystawienniczych, na których mogą się prezentować laureaci konkursu, ale także inne firmy zainteresowane danymi rynkami. Wystawy organizowane przez fundację mają ten dodatkowy atut, że są dofinansowywane ze środków Ministerstwa Gospodarki.
– Ile firm brało już udział w konkursie, który obecnie będzie miał XIII edycję?
– Około 4 tys. firm już uczestniczyło w eliminacjach a ok. 300 stało się laureatami. Obecnie godłem posługuje się ok. 100 firm. Teraz wyłaniamy kolejnych 25 laureatów. Wszyscy trafiają na listę wyróżnionych po raz pierwszy. W tym roku pojawiły się w konkursie nowe gałęzie, nowe branże, nowe produkty, co odzwierciedla charakter przeobrażeń w naszej gospodarce. Mechanizmy rynkowe skutecznie pozwalają wykreować te produkty i usługi, na które jest największe zapotrzebowanie. Dotyczy to np. usługi tzw. leasingu pracowniczego świadczonego przez firmę Work Service Sp. z o.o. z Wrocławia, kształcenia z wykorzystaniem Internetu, w czym specjalizuje się Wyższa Szkoła Zarządzania, a także takiego specyficznego produktu jak kamizelki kuloodporne.
– Jaki cel stawia teraz przed sobą zarząd fundacji?
– Chcielibyśmy doprowadzić do tego, by godło było postrzegane w Europie jako swoisty certyfikat wysokiej jakości produktów pochodzących z Polski, a także jako symbol solidności i wiarygodności polskich partnerów w naszych kontaktach gospodarczych. Dążymy też do tego, by podobne zdanie mieli o polskich produktach zagraniczni konsumenci.


Andrzej Czernek, prawnik z wykształcenia, były sędzia i radca prawny, przez ostatnie 10 lat pracował we władzach Ogólnokrajowej Spółdzielni Turystycznej “Gromada”, a od roku jest prezesem Zarządu Fundacji Godła Promocyjnego “Teraz Polska”

Wydanie: 22/2003

Kategorie: Kraj

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy