Ubezpieczenia mieszkania lub domu – o czym trzeba pamiętać?

Ubezpieczenia mieszkania lub domu – o czym trzeba pamiętać?

Polisy mieszkaniowe znajdują się w grupie najpopularniejszych produktów ubezpieczeniowych w Polsce. Chcąc ubezpieczyć mieszkanie lub dom, trzeba zwrócić uwagę na kilka istotnych kwestii, co powoli uniknąć błędów i sprawi, że polisa zadziała w razie szkody.

Zasady funkcjonowania polisy – przeczytaj Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Polisy mieszkaniowa pozwala uzyskać odszkodowanie. Umowa nakłada jednak na ubezpieczonego szereg obowiązków, które są dokładnie opisane w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Dokument OWU zawiera również informacje dotyczące m.in. poszczególnych pojęć, wyłączeń odpowiedzialności, wymaganych przeglądów i zabezpieczeń czy terminów oraz warunków zgłaszania szkód etc.

OWU różnią się w zależności od oferty, dlatego przed podpisaniem umowy należy dokładnie przeanalizować ten dokument pod kątem zawartości. Warto pamiętać o tym, że czasami drobne z pozoru niuanse decydują o przyznaniu odszkodowania bądź o odmowie jego wypłaty.

Jak dobrać zakres ochrony w ubezpieczeniu mieszkania lub domu?

Skuteczne i dobrze dobrane ubezpieczenie mieszkania z rankomat.pl działa niczym parasol w wielu sytuacjach i chroni przed finansowymi następstwami rozmaitych zdarzeń losowych. Im szerszy zakres ochrony, tym lepsze zabezpieczenie, niemniej powinien on odpowiadać rzeczywistym potrzebom ubezpieczonego. Należy zastanowić się, co powinno podlegać ubezpieczeniu i w jakim zakresie.

Podstawowa polisa chroni tylko mury (czasem też i elementy stałe) zwykle przed 10-20 ryzykami, co w praktyce najczęściej okazuje się niewystarczające. Dzięki poszerzeniu jej o pewne dodatki zyskuje indywidualny charakter i zapewnia pełniejszą ochronę. Do najbardziej przydatnych i popularnych rozszerzeń zaliczają się m.in.:

  • powódź,
  • kradzież z włamaniem,
  • stłuczenie przedmiotów szklanych,
  • przepięcie,
  • OC w życiu prywatnym chroniące przed finansowymi skutkami szkód nieumyślnie wyrządzonych osobom trzecim, np. przy zalaniu mieszkania sąsiada w bloku,
  • home assistance – nie jest to ubezpieczenie, ale pakiet specjalistycznych usług udostępnianych ubezpieczonemu na preferencyjnych warunkach (pakiet ten niekiedy występuje w podstawie).

W ramach polisy mieszkaniowej można ubezpieczyć nie tylko nieruchomość mieszkalną, ale też m.in. budynki gospodarcze, domki letniskowe, nagrobki czy przedmioty o wysokiej wartości.

Dlaczego warto precyzyjnie ustalić sumy ubezpieczenia?

Przy ubezpieczaniu mieszkań i domów obowiązuje istotna zasada: wartość mienia, które jest zgłaszane do polisy, powinno odpowiadać jego rzeczywistej wartości. Wysokość sum gwarantowanych np. dla murów, wyposażenia, elementów stałych czy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ustalana jest odrębnie.

Sumy te mają jednak kluczowe znaczenie w kontekście wielkości odszkodowania. Zaniżanie bądź zawyżanie tych kwot zawsze naraża ubezpieczonego na straty – każda szkoda zgłaszana ubezpieczycielowi jest starannie analizowana, a świadczenie nigdy nie przekracza górnego limitu określonego wysokością sumy gwarantowanej.

Cena polisy – od czego zależy i ile powinna wynosić?

Czynnik ekonomiczny ma duże znaczenie z punktu widzenia osoby ubezpieczającej dom lub mieszkanie, lecz nie wolno kierować się wyłącznie ceną polisy. Najważniejsze są zakres ochrony i sumy gwarantowane, a wysokość składki zależy od licznych przesłanek.

Ubezpieczyciele uwzględniają m.in. powierzchnię, lokalizację i wartość nieruchomości, liczbę i wiek lokatorów, liczbę zgłaszanych do tej pory szkód, prowadzenie działalności gospodarczej na terenie nieruchomości etc.

Każde towarzystwo wylicza składkę według własnych kryteriów, dlatego trzeba porównywać oferty za pomocą kalkulatora polis. Przykładowo koszt ubezpieczenia 50-metrowego mieszkania w Warszawie o wartości 450 tys. zł zaczyna się od 256 zł za rok. Średnia wysokość składki ubezpieczeniowej to ok. 500 zł. W najdroższym wariancie za polisę trzeba zapłacić 966 zł. W porównaniu z wydatkami na likwidację wielu szkód nie są to znaczące kwoty.

Fot. pexels.com

Wydanie:

Kategorie: Aktualne, Promocja