VII Konkurs Stypendialny im. Ryszarda Kapuścińskiego

VII Konkurs Stypendialny im. Ryszarda Kapuścińskiego

Życzeniem Ryszarda Kapuścińskiego było, aby część jego honorariów przeznaczyć na ufundowanie stypendium dla początkujących reporterów. Tę jego wolę wypełniamy, ogłaszając siódmy konkurs na stypendium twórcze im. Ryszarda Kapuścińskiego.

Fundatorem i organizatorem Konkursu jest utworzona przez Alicję Kapuścińską, żonę zmarłego pisarza, Fundacja im. Ryszarda Kapuścińskiego – Herodot. Stypendium, przyznawane raz do roku w celu realizacji projektów reporterskich (wyłącznie w kategorii tekstowej: reportaż, cykl reportaży, książka reporterska), wynosi 30 tysięcy złotych netto rocznie.

Logo Fundacji im. Ryszarda Kapuścińskiego – Herodot

Zgodnie z regulaminem Konkurs Stypendialny adresowany jest do młodych dziennikarzy (do 30. roku życia), tzn. do osób, które w chwili przyznania Stypendium, tj. 23 stycznia 2018 r., będą miały mniej niż 31 lat.

Ubiegający się o stypendium powinni nadesłać na adres Fundacji swoje CV (z podaniem daty urodzenia), dotychczasowe prace, prezentujące ich dorobek oraz plan projektu reporterskiego, który zamierzają zrealizować dzięki stypendium.

Zgłoszenia należy nadsyłać w terminie do 8 grudnia 2017 r. włącznie pocztą tradycyjną na adres Fundacji: ul. Prokuratorska 11 m. 2, 02-074 Warszawa i pocztą e-mailową: kontakt@fundacjaherodot.com.pl.

Wszystkie zgłoszone projekty będą oceniane przez Kapitułę w składzie: Alicja Kapuścińska, Sławomir Popowski, Elżbieta Sawicka, Filip Springer, Małgorzata Szejnert.

Wyniki Konkursu Stypendialnego zostaną ogłoszone 23 stycznia 2018 r., w jedenastą rocznicę śmierci Ryszarda Kapuścińskiego.

Organizatorzy

Wydanie:

Kategorie: Aktualne

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy