Wiarygodność się opłaca

Wiarygodność się opłaca

Już po raz piąty polskie firmy ubiegają się o certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play”. Jest to świadectwo uczciwości, terminowości, przestrzegania zasad etyki, dbałości o dobre relacje z klientami, pracownikami i kontrahentami.
Z każdym rokiem rośnie grono przedsiębiorstw pragnących potwierdzenia własnej wiarygodności. W dobie recesji, gdy walka o klienta jest coraz trudniejsza, szansę na sukces mają przede wszystkim te firmy, które pozytywnie wyróżniają się na tle innych – a certyfikat Fair Play jest wyróżnikiem znaczącym i wysoko cenionym. W ciągu czterech poprzednich lat starało się o niego łącznie 1347 przedsiębiorstw. Przez sito weryfikacyjne pomyślnie przeszło 1077, a więc ok. 80% uczestników.
W programie Fair Play – pod patronatem Ministra Gospodarki – mogą uczestniczyć wszystkie przedsiębiorstwa mające siedzibę w Polsce, które działały przez cały rok 2001 i zgłoszą swój udział do 31 maja 2002 r.
Zasady regulaminowe, opracowane przez fundację Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym Krajowej Izby Gospodarczej, przewidują, że firma biorąca udział w programie wypełnia ankietę zawierającą szereg pytań. Ankiety, w których – jak mówi regulamin – trzeba udzielić „prawdziwych i rzetelnych odpowiedzi”, są oceniane przez komisje; można uzyskać maksimum 100 punktów. Najwyższe oceny zdobędą firmy, które terminowo spłacają wszystkie zobowiązania, nie są uwikłane w spory sądowe z partnerami, uczestniczą w działaniach charytatywnych, dobrze motywują swych pracowników i dbają o środowisko.
Odpowiedzi na pytania ankiety to jednak dopiero pierwszy etap, żeby pomyślnie go ukończyć, przedsiębiorstwo musi uzyskać co najmniej 70 punktów. Rezultaty poznamy do 15 września. Potem nadejdzie czas weryfikacji wszystkich danych.
W przedsiębiorstwach, które zakwalifikowały się do II etapu, przeprowadzona będzie wizytacja. W ciągu dwóch miesięcy, do 15 listopada br., trzeba sprawdzić prawdziwość informacji podanych w ankietach. Wszystko, czego dowiedzą się wizytatorzy, zostanie wykorzystane do sporządzenia raportów dla kapituły programu. To właśnie kapituła złożona z przedstawicieli parlamentu, administracji państwowej, przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych zdecyduje o przyznaniu certyfikatów Fair Play. Ale wśród tych równych będą jeszcze równiejsi – 15 szczególnie wyróżniających się firm zostanie nagrodzonych statuetką Fair Play, nagrodą główną programu. Dowiemy się o tym w grudniu, na uroczystej gali.
Laureaci programu mogą wykorzystywać logo z napisem „Przedsiębiorstwo Fair Play” do promocji i reklamy. Doświadczenia czterech dotychczasowych edycji przekonują, iż przynosi to dobre skutki.


Biuro programu
„Przedsiębiorstwo Fair Play”,
ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa,
tel./faks (0-prefiks-22) 826-25-96,
e-mail: pfp@kig.pl, www.fairplay.pl

Wydanie: 15/2002

Kategorie: Kraj

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy