Wsparcie w trudnej sytuacji

Co wyróżnia SCHOLAR 2000 od innych ubezpieczeń?

Rozmowa z Magdaleną Faliszewską z Departamentu Sprzedaży Ubezpieczeń “Polisa-Życie”

– Niedawno dwie małopolskie gazety “Dziennik Polski” i “Gazeta Krakowska” poinformowały, że “Polisa-Życie” rozdała tamtejszym szkołom komputery. To jakiś przypływ dobroczynności?
– To oczywiście czynienie dobra. Z pewnością jednak nie przypływ, bo to sugeruje nadejście odpływu. My tylko przekazaliśmy komputery wraz z drukarkami 21 szkołom i przedszkolom w całej Polsce, wybierając te w najtrudniejszej sytuacji. Wszystkie one – a dokładniej dzieci i młodzież – są ubezpieczone w naszym towarzystwie. To był taki gest z naszej strony: wy nam zaufaliście – my wam pomożemy.
– Czy “Polisa-Życie” ma specjalną ofertę dla uczniów i przedszkolaków?
– Tak, dysponujemy specjalnym ubezpieczeniem dla uczniów, a także dla studentów i to do 30. roku życia, jeśli ktoś zechce na przykład studiować wyjątkowo gruntownie… – Grupowym Ubezpieczeniem Dzieci i Młodzieży SCHOLAR 2000.
– Załóżmy, że mam dzieciaka w gimnazjum i chcę go u was ubezpieczyć, właśnie w SCHOLARZE 2000. Jak to zrobić?
– Jak wynika z nazwy, jest to ubezpieczenie grupowe. Aby taka grupa powstała, musi się znaleźć co najmniej 20 chętnych. Umowę ubezpieczenia zawiera kierownictwo szkoły. Z nim też należy rozpocząć pertraktacje.
– Jakie korzyści przyniesie ubezpieczenie SCHOLAR 2000 mojemu dziecku?
– W pierwszej kolejności ubezpieczamy życie ucznia. Wypłacamy ustaloną w umowie kwotę w razie śmierci. To jest tak zwany zakres podstawowy. Można “doubezpieczyć” inne ryzyka np. gdy śmierć byłaby wynikiem wypadku albo gdy doszłoby do wypadku, który spowodowałby trwały uszczerbek zdrowia dziecka. Można też zapewnić sobie wypłatę pieniędzy, gdyby dziecko poważnie zachorowało lub znalazło się w szpitalu.
– Mróz chodzi po kościach, gdy się tego słucha…
– Panie redaktorze, taka już jest materia ubezpieczeń na życie, że musimy posługiwać się pojęciami: śmierć, nieszczęśliwy wypadek, choroba, szpital. Ale zapewniam pana, że to negatywne odczucie traci na ostrości, gdy dochodzi do nieszczęścia i pieniądze “z ubezpieczenia” są realnym wsparciem w trudnej, a nawet dramatycznej sytuacji.
– Czy ubezpieczenie SCHOLAR 2000 jest drogie?
– Jest przede wszystkim bardzo elastyczne. Począwszy od kwoty, na którą ubezpieczamy – od 1000 do 30.000 zł – poprzez zakres ryzyk, które ubezpieczamy, po wysokość kwot, które – w razie czego – chcemy otrzymać. To wszystko decyduje o wysokości rocznej składki. Wariantów do wyboru jest kilkadziesiąt. Posłużę się dwoma przykładami.
Ubezpieczamy dzieci z gimnazjum na minimalną kwotę, to jest każde na 1000 zł. Wybieramy wszystkie ryzyka, to jest: zgon, zgon w następstwie wypadku, trwały uszczerbek zdrowia, poważną chorobę i pobyt w szpitalu. Decydując się na górny pułap świadczeń, zapłacimy rocznie tylko 16,70 zł. Ale jeżeli ubezpieczymy dzieci na maksymalną kwotę, to jest po 30.000 zł – zapłacimy za każde już po 500 zł rocznie. 16,70-500 – między tymi kwotami zawarta jest mnogość wariantów różniących się wysokością sumy ubezpieczenia, zakresem ochrony i kwotą świadczenia. Daje to wyobrażenie o skali możliwości SCHOLARA 2000.
– Minimalna – maksymalna kwota ubezpieczenia, górny pułap świadczeń… Zaczynam się w tym gubić.
– Od 1000 do 30.000 zł to tak zwana suma ubezpieczenia. Od niej naliczane są świadczenia, czyli kwoty wypłacane przez “Polisę-Życie”. W umowie ubezpieczenia sprecyzowane jest, jaki procent sumy ubezpieczenia będzie wypłacony. Dla przykładu: za zgon osoby ubezpieczonej można otrzymać od 50% do 100% sumy ubezpieczenia. Jeśli był on następstwem wypadku – od 50% do 200%. Za poważną chorobę – od 10% do 30%. To wszystko ustala się z naszym agentem, który na podstawie tych ustaleń wylicza wysokość składki. Przykładowe składki, które podałam, odnoszą się do górnych procentowych pułapów świadczeń.
– Czy z tego ubezpieczenia mogą skorzystać nauczyciele?
– Z tego nie. Ale jeżeli uczniowie są objęci SCHOLAREM 2000, wtedy personel szkoły – podkreślam, nie tylko nauczyciele – może skorzystać z ubezpieczenia, które stworzyliśmy specjalnie w tym celu. To taki wariant Otwartego Ubezpieczenia na Życie z Opcją Funduszy SUPER GRUPA. Obejmuje aż 16 ryzyk. Zapewnia ochronę życia i zdrowia osoby ubezpieczonej i jej najbliższych. Specyfika wariantu dla pracowników oświaty polega na promocyjnej taryfie składek, niższej od wersji klasycznej. Słowem, to samo za mniejsze pieniądze.
– Mówiliśmy już o elastyczności SCHOLARA 2000. Czy jest jeszcze coś, co wyróżnia to ubezpieczenie spośród innych na rynku?
– Niemal wszystkie tzw. szkolne ubezpieczenia zapewniają wypłatę pieniędzy po śmierci ubezpieczonego tylko wtedy, gdy jej przyczyną był wypadek. My płacimy bez względu na przyczynę, a jeśli był nią wypadek – płacimy więcej, do 300% sumy ubezpieczenia.
– Jak znaleźć “Polisę-Życie”?
– Mamy w całej Polsce 16 Regionalnych Biur Handlowych, we wszystkich stolicach województw. Mamy 1200 agentów. Najprościej byłoby zajrzeć na nasze strony internetowe: www.polisa-zycie.pl. Tam można dowiedzieć się wszystkiego o tym, co proponujemy i gdzie nas szukać.

 

Wydanie: 34/2002

Kategorie: Promocja

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy