Czy wszystkie umowy cywilnoprawne powinny być oskładkowane tak samo jak umowy o pracę?

Czy wszystkie umowy cywilnoprawne powinny być oskładkowane tak samo jak umowy o pracę?

Czy wszystkie umowy cywilnoprawne powinny być oskładkowane tak samo jak umowy o pracę?

Łukasz Komuda,
analityk rynku pracy, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych
Promocja samozatrudnienia i przymykanie oczu przez instytucje państwa na zdominowanie całych branż przez umowy cywilnoprawne miały być odpowiedzią władz na 20-procentowe bezrobocie. Ten etap mamy już za sobą. Koszty? Chyba jedyny w Europie regresywny system podatkowy – im mniej zarabiasz, tym większy procent płacisz. Do tego stale rosnąca wyrwa w systemie finansów publicznych i zerwana solidarność międzypokoleniowa, niezbędna do funkcjonowania m.in. systemu emerytalnego. Także niepewni przyszłości i zarabiający byle jak młodzi ludzie pracujący bez etatu nawet do 30.-35. roku życia, co ma wpływ na dzietność w naszym kraju. Oraz nierówności dochodowe i majątkowe, których wzrost zagraża nie tylko spójności społeczeństwa, ale także dalszemu dynamicznemu wzrostowi gospodarczemu. Dlatego zrównanie obciążeń składkowych i podatkowych jest nam niezbędnie potrzebne.

Dr Janina Petelczyc,
Katedra Ubezpieczenia Społecznego SGH
Oskładkowanie wszystkich umów-zleceń ma sens, jeśli zauważymy, że od kilku lat część tych umów już jest oskładkowana. Obowiązkowe składki płaci osoba, która nie jest objęta ubezpieczeniem z żadnego innego tytułu. Zastanawiającym rozwiązaniem jest jednak to, że jeśli ktoś ma kilka umów-zleceń, nie musi płacić składek od wszystkich, a tylko do wysokości minimalnej pensji. W tym kontekście rozszerzenie obowiązku ubezpieczeniowego ma sens: zarówno dla samej osoby ubezpieczonej (wyższe świadczenia nie tylko emerytalne, ale i wypadkowe czy rentowe), jak i dla finansów Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Należy jednak pamiętać, że takie oskładkowanie będzie niosło ze sobą dodatkowe obowiązki, np. konieczność objęcia pracowniczym planem kapitałowym (z możliwością wyjścia), co może być szczególnie trudne dla najmniejszych firm. Pod pewnymi warunkami mogą one nie przystępować do systemu, jednak objęcie obowiązkowym oskładkowaniem dodatkowych osób może zmienić ich sytuację.

Dariusz Szczotkowski,
Stowarzyszenie Niskie Składki
Wszystkie formy zatrudnienia powinny być oskładkowane tak samo, czyli w ogóle nie powinno się od nich płacić składek. Niech obywatele sami decydują, gdzie się ubezpieczać na wolnym rynku i w jakim zakresie. Zróżnicowanie wymiaru ubezpieczenia społecznego uderza przede wszystkim w ludzi młodych i niestety zachęca ich do emigracji z naszego kraju.

Czytelnicy PRZEGLĄDU
Karolina Bronson
Wszystkie, które są jedynym źródłem utrzymania osób nimi objętych i gwarancją ich przyszłej emerytury.

Michał Czarnowski
Wszystkie umowy cywilnoprawne powinny być nie tyle oskładkowane, ile zgłaszane do inspekcji pracy, a potem powinno się skrupulatnie badać, czy w trakcie ich wykonywania nie występują znamiona stosunku pracy wymuszające zastosowanie umowy o pracę. Oskładkowanie „śmieciówek” spowoduje nasilenie zjawiska wypłacania dużej części wynagrodzenia „pod stołem”, a zapłata widniejąca w umowie będzie groszowa, również odprowadzone od niej składki będą niewielkie.

Wydanie: 41/2020

Kategorie: Aktualne, Pytanie Tygodnia

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy