Wpisy od Jan Kancewicz

Powrót na stronę główną
Historia

Moskwa nie wierzy Gomułce

Wybór “Wiesława” w październiku ’56 na I sekretarza KC PZPR był patriotyczną manifestacją i dowodem destalinizacji Polski Gdy przed półwiekiem wtopiony w wielotysięczny tłum wiecujących przed Politechniką Warszawską wznosiłem hasła na cześć reform i “Wiesława”, wewnętrznie przygotowany byłem na nieuniknioną, jak mi

Historia

Robotnicy zawsze byli oszukiwani

Dlaczego dzieci robotników zaczęły się buntować? Gdy przed z górą 20 laty znany już wówczas historyk społeczeństwa Polski Ludowej, Henryk Słabek, wystąpił z referatem “Robotnicy polscy i rewolucja 1944-1970”, niemal połowa historyków opuściła salę. Przypuszczali widocznie,