Wpisy od Krzysztof Zaręba

Powrót na stronę główną
Opinie

Prywatyzacyjne bezprawie

Dotychczasowy sposób sprzedaży polskiej gospodarki stał się przykładem patologii, nadużyć i ignorowania woli społeczeństwa Światowy kryzys gospodarczy uznany jest powszechnie za krach idei neoliberalizmu, symbolizowanej zasadą “niewidzialnej ręki rynku”, regulującej wszystkie procesy