Wpisy od Obywatelski Ruch Godnej Pamięci o Gen. Wojciechu Jaruzelskim

Powrót na stronę główną
Od czytelników

Obywatelski Ruch Godnej Pamięci o Gen. Wojciechu Jaruzelskim przeciw nieuctwu i chamstwu

Nawiązując do tradycji byłego Ogólnopolskiego Obywatelskiego Ruchu Obrony Gen. Wojciecha Jaruzelskiego przeciw Bezprawiu zwracamy się do Rodaków z prośbą o poparcie następującego APELU: 13 grudnia 2016 r. minister obrony narodowej mgr Antoni Macierewicz obwieścił publicznie zamiar