Ci odlatują, ci zostają

Ci odlatują, ci zostają

Z życia uczelni

Cztery uczelnie są w stanie likwidacji. Są to: Elbląska Wyższa Szkoła Humanistyczna, Wyższa Szkoła Zdrowia i Turystyki w Pucku oraz dwie uczelnie warszawskie – Europejska Wyższa Szkoła Biznesu oraz Wyższa Praska Szkoła Biznesu. Te likwidacje to niekiedy efekt negatywnej oceny jakości kształcenia dokonanej przez Państwową Komisję Akredytacyjną – np. Wyższa Praska Szkoła Biznesu uczyła niezgodnie ze standardami, niektóre przedmioty wykładane były szczątkowo. Minister Łybacka przychyliła się do opinii komisji i zdecydowała o likwidacji szkoły. W przypadku szkoły w Pucku zadecydowała zła diagnoza rynku. Założyciel, spółka Cormare, zamyka szkołę, bo nie ma chętnych.
Pięć nowych państwowych szkół zawodowych powstaje w tym roku. W Głogowie będzie można studiować edukację plastyczną, rachunkowość i finanse oraz systemy informatyczne, w Wałczu – finanse, bankowość i język niemiecki, w Karolewie – wychowanie fizyczne, w Łomży – systemy oprogramowania oraz ekonomię małych i średnich przedsiębiorstw.
W szkołach zawodowych rekrutacja odbywa się przeważnie na podstawie konkursu świadectw lub rozmowy kwalifikacyjnej.

Wydanie: 15/2004

Kategorie: Obserwacje

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy