Czy polska giełda powinna pracować dłużej?

Czy polska giełda powinna pracować dłużej?

pro
Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich
Jeśli tego typu propozycje są przedkładane przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych, to zostały one poprzedzone analizami. Mogą wynikać z faktu, że w sesjach chcą uczestniczyć osoby lub podmioty, dla których dogodniejsze są takie terminy. Trzeba pamiętać, że GPW to jedna z większych giełd w regionie, i dlatego wszystko, co zmierza w kierunku stworzenia większej dostępności rynku papierów wartościowych i wiąże się z dobrymi rygorami zarządzania, trzeba tutaj brać pod uwagę.

kontra
Magdalena Zajączkowska-Ejsymont, Prezes Związku Maklerów i Doradców

Nasze badania wskazują, że instytucje rynku kapitałowego w przeważającej części opowiadają się za pozostawieniem obecnie obowiązujących godzin handlu. 94% ankietowanych jest przeciwnych propozycji GPW wydłużenia sesji do godziny 17.30. Jednocześnie warto podkreślić, iż instytucje widzą możliwość wprowadzenia alternatywnego rozwiązania – 31% badanych sugeruje wprowadzenie przez GPW elektronicznego handlu pozasesyjnego, który występuje na wielu rozwiniętych rynkach.

Wydanie: 27/2010

Kategorie: Pytanie Tygodnia

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy