Do TVP czy na wizję?

Do TVP czy na wizję?

Andrzej Kwiatkowski wraca do TVP. Taki jest wyrok Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, który nakazał TVP SA przywrócenie do pracy dziennikarza, autora wielu programów, w tym chętnie oglądanego „Tygodnika Politycznego Jedynki” i „Co pani na to?”. Kwiatkowski od sierpnia 2004 r. do lutego 2007 r. decyzją ówczesnego kierownictwa telewizji miał zakaz występowania na wizji. Sąd uznał, „…że to pracodawca pozbawił powoda możliwości świadczenia pracy, zdjąwszy z anteny bez jakiegokolwiek kryterium merytorycznie to uzasadniającego dwa prowadzone przezeń programy oraz oświadczając powodowi, że w TVP nie ma dla niego miejsca na antenie”. Ciekawe, czy w koncepcji telewizji publicznej Andrzeja Urbańskiego znajdzie się dla Kwiatkowskiego miejsce między Wildsteinem a Lisem.

Wydanie: 06/2008, 2008

Kategorie: Przebłyski

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy