Eko-informacje

Eko-informacje

Światowy Fundusz na rzecz Przyrody protestuje przeciwko planowanej wycince stuletnich drzew w Puszczy Białowieskiej. Obowiązujące do tej pory moratorium na wyrąb chce uchylić Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku. Twierdzi ona, że drzewa powinno się wyciąć ze względów sanitarnych. Ta argumentacja nie przekonuje ekologów, którzy przypominają niedawną sprawę wycięcia w leśnictwie Lipiny kilkusetletniego dębu. Teraz obawiają się, że z puszczy znikną cenne okazy dębów, jesionów i klonów. Na uchylenie moratorium nie zgadza się także główny konserwator przyrody.

W podkarpackiej gminie Wiśniowa odkryto pod jedną z łąk ogromne i praktycznie niewyczerpalne złoża gorącej solanki. Według wstępnych szacunków, jest jej tyle, że można by nią ogrzać pobliskie Jasło, a nawet Rzeszów. Wprawdzie użycie gorącego złoża do tego celu byłoby idealnym rozwiązaniem z punktu widzenia ekologii, jednak jest zbyt kosztowne. Może być natomiast wykorzystane w leczeniu i rehabilitacji. Władze gminy liczą na pomoc inwestorów w urządzeniu kąpieliska.

60% Polaków nie ma pojęcia o tym, że w polskich sklepach sprzedawana jest żywność zmodyfikowana genetycznie (GMO) – wynika z badań przeprowadzonych przez CBOS. Natomiast 15% ankietowanych nie wie nic na temat GMO. Trzy czwarte pytanych zastrzega, że nie ma zamiaru nabywać takich produktów.

22 maja przypada Dzień Praw Zwierząt. Odbędzie się on po raz szósty z inicjatywy Klubu Gaja. Pomysłodawcy tego święta zachęcają, aby miłośnicy zwierząt organizowali pod koniec maja różnego rodzaju akcje mające na celu uświadomienie ludziom, że \”zwierzę nie jest rzeczą\”. Mogą to być happeningi, prelekcje, koncerty, wystawy albo zbiórki pieniędzy na rzecz zwierząt.

Miesięcznik \”Przegląd Komunalny\” i fundacja RECAL wspierająca i promująca w Polsce recykling puszek po napojach ogłosiły konkurs o \”Srebrną Puszkę\”. Mogą w nim wziąć udział urzędy gmin, powiatów i województw, związki komunalne, zakłady gospodarki komunalnej oraz organizacje społeczne, w tym centra edukacji ekologicznej. Konkurs ma wyłonić tych, którzy realizują programy edukacji ekologicznej w zakresie odzysku aluminiowych puszek po napojach oraz zmniejszenia ilości trafiających na składowiska odpadów. Na nagrodę mogą liczyć także organizatorzy selektywnych zbiórek aluminiowych puszek. Zgłoszenia przyjmowane są do 10 września pod adresem redakcji \”Przeglądu Komunalnego\”, ul. Zeylanda 6, 60-808 Poznaniu.

Targi ekologiczne IFAT 2002, które jeszcze w tym miesiącu odbędą się w Monachium, poświęcone są kwestii zaopatrzenia w wodę i oczyszczaniu ścieków. Poruszone zostaną także zagadnienia zbiórki i utylizacji odpadów. O randze i zainteresowaniu tą międzynarodową imprezą może świadczyć chociażby powierzchnia wystawiennicza, która wynosi aż 140 tys. m kw. w 13 halach. Dla porównania poznańskie targi POLEKO muszą się zadowolić 12 tys. m kw.

JT

Wydanie:

Kategorie: Bez kategorii

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy