Eko-informacje

– Korzyści kandydatów do Unii Europejskiej z dostosowania się do unijnych norm ochrony środowiska będą na pewno większe niż poniesione koszty – przekonują eksperci Komisji Europejskiej. Tylko dzięki wdrożeniu przepisów ograniczających emisję szkodliwych gazów do atmosfery można by w samej Polsce uniknąć w 2010 r.
7-14 tys. przypadków przedwczesnej śmierci, nie mówiąc o kosztach leczenia ludzi, remontowania budynków i niższych plonach. Łączne korzyści materialne, jakie odniesie Polska do 2020 r. dzięki wdrożeniu standardów ochrony powietrza i wód oraz gospodarki odpadami, oszacowano na minimum 41 mld euro. Korzyści te mogą sięgnąć ponad 200 mld euro.
Poprawa sytuacji na Śląsku pomoże Czechom oraz Niemcom – i odwrotnie. Roczną wartość korzyści Polski oszacowano na przynajmniej 4,2 mld euro, czyli 2,9% PKB. Największe zyski – minimum 2,6 mld euro – przyniesie nam dostosowanie do norm czystości powietrza i emisji szkodliwych gazów, jak wyliczyli eksperci.

– 275 kozic naliczyli tej jesieni w Tatrach pracownicy Tatrzańskiego Parku Narodowego (TPN) i Tatrzańskiego Narodowego Parku Słowacji (TANAP). W porównaniu z danymi sprzed roku średni przyrost liczebności kozic wyniósł 15%. W słowackiej części Tatr naliczono 205 kozic: 105 w Tatrach Wschodnich (nazywanych w Polsce Wysokimi), 74 w Tatrach Bielskich i 26 w Tatrach Zachodnich. Po polskiej stronie zanotowano 70 kozic: 25 w Tatrach Wysokich i 45 w Zachodnich. Znaczna różnica między liczebnością populacji w obydwu parkach wynika z faktu, że słowacki TANAP zajmuje pięciokrotnie większy obszar niż TPN. Z ogólnej liczby kozic 30 określono jako osobniki wspólne, czyli migrujące z jednej strony granicy na drugą.

– Jak ochronić polską wieś przed “manowcami wspólnej polityki rolnej UE, zniszczonego krajobrazu i skażonej żywności”, dyskutowali w Sejmie przedstawiciele Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi.
Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi (ICPPC) powstała przed rokiem w Krakowie. Skupia organizacje ekologiczne i agroturystyczne z kilkunastu państw. Założyciele koalicji przekonywali, że potrzebne są działania dla promocji alternatywnych, ekologicznych form rolnictwa oraz agroturystyki. Jadwiga Łopata, założycielka koalicji, mówiła, że polska wieś obfituje w zdrową, naturalną i niezmodyfikowaną genetycznie żywność. To nasz argument w negocjacjach z UE, która takiej żywności nie ma i dopiero próbuje powrócić do naturalnych sposobów gospodarowania. . Sir Julian Rose z koalicji, właściciel ekologicznego gospodarstwa rolnego w Wielkiej Brytanii, przekonywał, że Polska nie powinna intensyfikować produkcji rolnej: “Polska ma szansę nie przechodzić drogą rolnictwa unijnego, które teraz wraca do warunków, jakie zachowały się na polskiej wsi: produkcji zdrowej żywności

Wydanie: 50/2001

Kategorie: Ekologia

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy