EKOLAURY Polskiej Izby Ekologii 2019

EKOLAURY Polskiej Izby Ekologii 2019

Polska Izba Ekologii zaprasza do udziału w 18. edycji Konkursu „EKOLAURY Polskiej Izby Ekologii”, który ma na celu promować najefektywniejsze i ekoinnowacyjne działania i prace podejmowane na rzecz ochrony środowiska.

Konkurs skierowany jest do przedsiębiorstw, instytucji, organizacji pozarządowych i samorządów, które przyczyniły się do znacznej poprawy stanu środowiska naturalnego.

Corocznie patronem honorowym Konkursu jest Minister Środowiska.

Organizator zaprasza do zgłaszania przedsięwzięć w kategoriach:

  • Gospodarka wodno-ściekowa
  • Ochrona powierzchni ziemi, gospodarka odpadami
  • Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii
  • Ekoprodukt, zielone technologie
  • Edukacja ekologiczna, ochrona przyrody
  • Energooszczędność, efektywność energetyczna
  • Czystsza Produkcja
  • Gmina, związek gminny przyjazny środowisku
  • Całokształt działalności na rzecz ochrony środowiska

Terminarz 18. edycji Konkursu „EKOLAURY PIE”:
• Marzec 2019 r. – ogłoszenie 18. edycji Konkursu
Do 28 czerwca 2019 r. – nadsyłanie wniosków konkursowych na adres PIE
• Do 31 lipca 2019 r. – ocena formalna wniosków konkursowych
• Do 31 sierpnia 2019 r. – ocena merytoryczna wniosków
• Do 30 września 2019 r. – wyłonienie Laureatów Konkursu
• Październik 2019 r. – ogłoszenie wyników podczas uroczystej Gali wręczenia nagród Laureatom

Zgłoszenia konkursowe należy składać na adres:
POLSKA IZBA EKOLOGII
40-009 Katowice, ul. Warszawska 3 tel.: (32) 253 51 55, 501 052 979

Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy dostępne na stronie internetowej www.pie.pl/ekolaury.

Wydanie:

Kategorie: Aktualne

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy