HISTORIA

HISTORIA

Obszerna synteza dziejów Wielkiej Brytanii napisana w formie wykładów. Autor rozpoczyna je od roku 1870, gdy Zjednoczone Królestwo było u szczytu swej potęgi; następnie prowadzi czytelnika przez okres obu wojen światowych i czasy, gdy imperium ulegało stopniowemu rozpadowi. Ostatnie z poruszanych zagadnień to wyzwania współczesnego świata, przed jakimi stanęła Wielka Brytania w latach 90. XX w.
Każdy rozdział w ramach czteroczęściowej struktury poprzedzony jest zestawionymi chronologicznie najważniejszymi w danym roku wydarzeniami politycznymi społecznymi i kulturalnymi.
Keith Robbins
Zmierzch Wielkiego Mocarstwa. Wielka Brytania w latach 1870-1992
Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo, Wrocław 2000

Biografia wielkiego polityka, wybitnego męża stanu, przywódcy Wolnych Francuzów i założyciela V Republiki – generała Charles\’a de Gaulle\’a.
De Gaulle, jedna z wielkich postaci historii Europy, był ciekawą i pełną kontrastów osobowością: z jednej strony, rzecznikiem jedności narodowej, z drugiej, stroną dramatycznych konfliktów narodowych.
Autor, polityk, publicysta, współtwórca Ruchu Młodej Polski, przyznaje, że od dzieciństwa zafascynowany był tą postacią. Bliski był mu świat wartości de Gaulle\’a, jego podstawowe idee polityczne i \”religia ojczyzny\”. Hall ukazuje losy de Gaulle\’a na tle politycznym i historycznym ówczesnej Europy; nie przytacza wyłącznie faktów biograficznych, ale stara się odtworzyć i zrozumieć drogę dojrzewania jego przekonań politycznych i ideowych.
To, co może wydać się szczególnie interesujące dla polskich czytelników, to sposób, w jaki ujęty został stosunek de Gaulle\’a do naszego kraju – pozwala zweryfikować niepotrzebnie narosłe wokół tej sprawy legendy i mity. Generał wierzył, że totalitarny system komunistyczny dojdzie stopniowo do przemiany, która pozwoli na transformację całej Europy.
Wedle zamysłu autora, sposób, w jaki przedstawiona została postać Generała, może inspirować ludzi, dla których bogactwem i siłą cywilizacji europejskiej jest \”różnorodność i niepowtarzalność tworzących ją narodów i kręgów kulturowych\”.
Formułę \”Europy od Atlantyku aż po Ural\” warto przypomnieć przed oczekującym nas referendum dotyczącym przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.
Aleksander Hall
Charles de Gaulle
Wydawnictwo Iskry, Warszawa 2002

Na polskim rynku pojawiła się pozycja będąca syntezą ukazującą sąsiedztwo Rosji i Polski od jego początków – z całą wielością problemów, nie tylko politycznych czy militarnych, ale i społecznych, politycznych, kulturalnych, gospodarczych czy religijnych.
Wielowiekowa historia Polaków i Rosjan połączona jest szczególną \”strukturą\”. Jak pisze autor: \”Bez polskiej Solidarności nie byłoby rosyjskiej pierestrojki, ale też gdyby nie Gorbaczow, Polska nie odzyskałaby suwerenności\”.
Sformułowanie tej tezy poprzedzone jest prześledzeniem wielowiekowej historii dziejów obu narodów. Podążając śladami pism Plutarcha, poprzez początki Polski i Rusi, przemiany strukturalne XIV w., triumf polskiej demokracji szlacheckiej nad moskiewską autokracją w wieku XVI, upadki, kryzysy, reformy i współczesne wojny aż po formowanie dwóch różnych dróg demokracji i stawiane przez nie wyzwania, autor mówi o historii wzajemnych stosunków Polaków i Rosjan.
Klaus Zernack jest profesorem historii. Stosunki polsko-rosyjskie obserwuje z zewnątrz, choć uwzględnia rolę, jaką odegrały Prusy i Niemcy w stosunkach tych państw. Niestereotypowa perspektywa, z jakiej autor opisuje historię Polski i Rosji, to doskonały przykład świeżego, wnikliwego, ale też bardzo osobistego spojrzenia, które czytelników zapewne nie pozostawi obojętnymi. Książkę czyta się jak \”podwójną biografię\”, której celem jest rozstrzygnięcie sporu dotyczącego przynależności Rosji do Europy i roli, jaką odegrała w tym procesie Polska.
Klaus Zernack
Polska i Rosja. Dwie drogi w dziejach Europy
Wiedza Powszechna, Warszawa 2000

Najnowsza pozycja autorstwa prof. Krawczuka, historyka starożytności, popularyzatora antyku to niezwykła lekcja historii.
Pełna erudycji, anegdot i refleksji opowieść toczy się wokół faktów związanych z rzymską wyprawą po bursztyn w I w. n.e. Oprócz przebiegu wyprawy dowiadujemy się min., jaki kolor włosów miała Poppea, co łączy Petroniusza i Oscara Wilde\’a oraz czy jantaru szukano wokół Tatr.
Prowadzona lekko narracja wciąga czytelnika, który poznaje nie tylko Polskę za czasów Nerona, ale dzięki celnym odniesieniom do filozofii i współczesności i tę obecną.
Aleksander Krawczuk
Polska za Nerona
Wydawnictwo Iskry, Warszawa 2002

Prezentowana książka jest lekturą dla osób zainteresowanych analizą stosunków radziecko-amerykańskich w latach zimnej wojny. Zimna wojna miała różne okresy: od niemal wojny zbrojnej po wojnę propagandową i przegrany przez ZSRR wyścig zbrojeń. Martin McCauley opisuje lata wzajemnych podejrzeń, nieporozumień, obaw, nieufności i agresji z perspektywy współzawodnictwa Rosji i Stanów w różnych częściach świata: Bliskiego Wschodu, Afryki, Azji czy Chin. Czasami stawia więcej pytań, niż daje odpowiedzi.
Martin McCauley
Rosja, Ameryka. Zimna wojna. 1949-1991
Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 2001

Kolumnę przygotowała Agnieszka Szczygielska

Wydanie:

Kategorie: Bez kategorii

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy