Jak Jurek Owsiak i WOŚP zmieniają Polskę?

Jak Jurek Owsiak i WOŚP zmieniają Polskę?

Jak Jurek Owsiak i WOŚP zmieniają Polskę?

Prof. Henryk Domański,
PAN
WOŚP ujawniła, że w swoich zachowaniach ludzie kierują się wartościami, do których jesteśmy socjalizowani i które uznajemy za pryncypialne, nawet jeśli nie realizujemy ich na co dzień. Są to np. odrzucanie pełnej koncentracji na własnych potrzebach i chęć dbania o bliźniego. Myślę też, choć tego nie udowodniono, że Orkiestra przekonała Polaków, że warto demonstrować swoje wartości i przekonania moralne. Za taką interpretacją przemawiają wyniki badań opinii społecznej, w których pozytywny stosunek do inicjatywy Jurka Owsiaka nie maleje, ale nawet lekko wzrasta. Uważam, że WOŚP zainicjowała, a następnie utrwaliła w społeczeństwie świadomość, że świat jest jakoś uporządkowany, i to w sposób korzystny dla nas wszystkich.

Dr hab. Małgorzata Jacyno,
Instytut Socjologii UW
Mam sceptyczny stosunek do tego rodzaju działań, przede wszystkim z powodu znaczenia, jakie im się nadaje. Od lat można odnieść wrażenie, że inicjatywy charytatywne, takie jak WOŚP, mogą zastąpić państwo w organizowaniu solidarności społecznej, podczas gdy mogą one jedynie uzupełniać polityki publiczne. Tylko państwo może rzetelnie rozpoznać i zaspokoić potrzeby w takich sferach jak opieka zdrowotna, a zbiórki publiczne zawsze będą miały doraźny charakter. WOŚP w społecznym odbiorze często zastępuje niestety inne, utrwalone formy solidarności.

Prof. Ewa Leś,
Instytut Polityki Społecznej UW
Moim zdaniem przede wszystkim zachęca zwykłych obywateli, którzy na co dzień nie są może zbyt mocno zaangażowani w sprawy innych, by świadczyli pomoc: czy to wspierając WOŚP finansowo, czy to włączając się w formie wolontariatu w jej kwesty. Umiejętność Orkiestry zmobilizowania ogromnej rzeszy ludzi, przede wszystkim młodych, którym prawdopodobnie w inny sposób trudno byłoby zaszczepić ideę angażowania się w pomaganie, jest społecznym fenomenem. Mobilizowanie społeczeństwa do aktywności na rzecz rodaków jest nadal bardzo potrzebne i WOŚP odgrywa tu dużą rolę. Jednocześnie państwo powinno monitorować działalność wszelkich organizacji pozarządowych, gdyż tylko tak można zapobiegać nadużyciom, podważającym społeczne zaufanie do takich inicjatyw i zniechęcającym do aktywności obywatelskiej.

Czytelnicy PRZEGLĄDU
Rafael Galland
W ogóle nie zmieniła polskiego społeczeństwa. Zawsze dominowała w nim popisowa akcyjność, sprzężona z pogardą dla systematycznej działalności, dyscypliny moralnej i systemowych rozwiązań. Olejemy własne państwo, doprowadzając je do upadku, ale zrobimy takie powstanie, że hej! Na ogół będziemy nieżyczliwi wobec innych, obcych, podejrzanych ze względu na wyznanie czy kolor skóry, ale tu, tego, śmego, rach, ciach, zrobimy szybką zbiórkę na irańskiego kierowcę. Na co dzień będziemy uprawiać sport narodowy, czyli robienie bliźniego w bambuko, będziemy kombinować, jak tu wyrąbać własne państwo na podatkach, choćby z uszczerbkiem dla służby zdrowia, za to damy parę groszy „na Owsiaka”, bo tacy z nas fajni i szczodrzy goście!

Marek Lewandowski
Jednych Orkiestra czyni lepszymi, drugich wprawia w religijno-pieniacki stan, którym żyją potem cały rok.

Wydanie: 02/2020, 2020

Kategorie: Aktualne, Pytanie Tygodnia

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy