Konferencja „25 lat polskiego Konkordatu”

Konferencja „25 lat polskiego Konkordatu”

Serdecznie zapraszamy na konferencję „25 lat polskiego Konkordatu. Geneza, litera, wykładnia i praktyka Traktatu”, która odbędzie się w dn. 22-23 marca 2018 r. w Krakowie.

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY
im. Komisji Edukacji Narodowej
ul. Podchorążych 2, Kraków

Komitet naukowy
prof. nadzw. dr hab. Małgorzata Winiarczyk-Kossakowska (UP)
dr hab. prof. UP Andrzej Żebrowski (UP)
prof. dr hab. Andrzej Kozera (UP)
prof. dr hab. Andrzej Jaeschke (UP)
prof. nadzw. dr hab. Danuta Waniek (AKFM)
dr hab. Paweł Borecki (UW)

Komitet organizacyjny
prof. nadzw. dr hab. Małgorzata Winiarczyk-Kossakowska (UP)
prof. nadzw. dr hab. Danuta Waniek (AKFM)
dr hab. Paweł Borecki (UW)
dr Edyta Sadowska (UP), dr Piotr Swoboda (UP)
mgr Karolina Zub (UP), mgr Agnieszka Warchoł (UP)

Konferencja pod patronatem
JM Rektora prof. dr hab. Kazimierza Karolczaka

PROGRAM KONFERENCJI
Dzień I – 22 marca 2018 r. (czwartek) – Aula A1
10.30-11.00 Uroczyste otwarcie konferencji
11.00-13.00 SESJA PIERWSZA – Droga do polskiego Konkordatu z 1993 r.
Odstąpienie od Konkordatu z 1925 r. – próba odkłamania tej decyzji (prof. dr hab. Danuta Waniek, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego), Idea umowy Państwa ze Stolicą Apostolską w okresie Polskie Ludowej (dr hab. Paweł Borecki, UW), Okoliczności i tryb zawarcia Konkordatu z 1993 r. (bp prof. zw. dr hab. Tadeusz Pieronek), Droga do ratyfikacji Konkordatu z 1993 r. (prof. nadzw. dr hab. Małgorzata Winiarczyk-Kossakowska, UP).
12.20-13.00 Dyskusja
13.00-13.30 Przerwa kawowa
13.30-15.30 SESJA DRUGA – Między literą a praktyką Konkordatu z 1993 r.
Zasada niezależności i autonomii państwa i Kościoła w swoim zakresie naczelną zasadą Konkordatu (mgr Czesław Janik, UW), Deklaracja Rządu z dnia 15 kwietnia 1997 roku w sprawie konkordatu ze Stolicą Apostolską i jej znaczenie (adw. dr Marek Strzała, UJ), Kościół Katolicki w Polsce po 1989 r. w kontekście badań opinii publicznej (wybrane aspekty)(dr Przemysław Potocki, Centrum im. Ignacego Daszyńskiego), Zawarcie Konkordatu w opinii PRE i jej Kościołów członkowskich 1993-1998 (prof. nadzw. dr hab. Paweł Leszczyński, Akademia im. Jakuba z Paradyża).
15.00-15.30 Dyskusja
15.30-16.30 Obiad
16.30-18.30 SESJA TRZECIA – Praktyka stosowania Konkordatu z 1993 r.
Małżeństwo konkordatowe – litera i praktyka prawna (prof. nadzw dr hab. Anna Tunia, KUL), Konkordat a Kościół w systemie oświaty publicznej (prof. zw. dr hab. Tadeusz J. Zieliński, CHAT), Duszpasterstwa katolickie w instytucjach publicznych a Konkordat z 1993 r.
(ks. prof.zw. dr hab. Artur Mezglewski, UO), Konkordat a sfera finansowo-majątkowa Kościoła (ks. prof. nadzw. dr hab. Dariusz Walencik, (UO).
18.00-18.30 Dyskusja
19.30 Kolacja

Dzień II – 23 marca 2018 r. (piątek) – Aula A1
10.30-12.30 PANEL I – Droga do podpisania i ratyfikacji Konkordatu
Prowadzący: red. Paweł Dybicz (Tygodnik „Przegląd”)
Uczestnicy: prof. nadzw. dr hab. Hanna Suchocka (UAM) , mec. Ryszard Kalisz, ks. prof. zw. dr hab. Wojciech Góralski (UKSW), ks.prof. dr hab. Józef Krukowski (KUL)
12.00-12.30 Dyskusja
12.30-13.00 Przerwa kawowa
13.00-15.00 PANEL II – Praktyka stosowania Konkordatu
Prowadzący: prof. nadz. dr hab. Paweł A. Leszczyński
Uczestnicy: mec. Mirosław Woroniecki (Kongres Świeckości), dr hab. Joanna Hańderek (UJ, PSR) , ks. prof. dr hab. Krzysztof Warchałowski (UKSW) , prof. nadz. dr hab. Paweł Sobczyk (UO), ks. dr. Grzegorz Giemza (PRE)
14.30-15.00 Dyskusja
15.00-15.15 ZAMKNIĘCIE KONFERENCJI

Uwagi:
czas referatów: sesje – 20 minut,
panele – 15 minut
czas dyskusji: 30 minut

Wydanie:

Kategorie: Aktualne
Tagi: konkordat

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy