Gdzie ulokować nadwyżki finansowe, aby nie stracić? Lokaty, konta oszczędnościowe, obligacje

Gdzie ulokować nadwyżki finansowe, aby nie stracić? Lokaty, konta oszczędnościowe, obligacje

Z każdym rokiem banki i inne instytucje finansowe wyprzedzają się nawzajem w oferowaniu klientom coraz to nowszych i bardziej innowacyjnych produktów depozytowych i inwestycyjnych, których celem jest osiąganie ponadprzeciętnych zysków. Są to jednak często produkty obarczone dużym ryzykiem. Czy istnieje możliwość ulokowania pieniędzy bez ryzyka straty? Oczywiście, jednak nie ma co liczyć na satysfakcjonujące zyski. Więcej o lokatach, kontach oszczędnościowych i obligacjach przeczytasz w poniższym artykule.

Lokaty terminowe

Lokaty terminowe to jeden z najbardziej tradycyjnych i znanych produktów depozytowych, który jednak okres swojej świetności ma dawno za sobą. Jeszcze 10 lat temu ulokowanie konkretnej kwoty na lokacie mogło przynieść nam wymierne korzyści w postaci zadowalających odsetek.

W jaki sposób działają lokaty? Jest to produkt, w ramach którego przekazujemy bankowi określoną kwotę swoich pieniędzy na z góry ustalony w umowie okres bez możliwości wyciągnięcia ich przed jego upływem. W zależności od oferty banku oraz naszych preferencji lokata terminowa może trwać zazwyczaj od 3 miesięcy do nawet 2 lat.

Czy przez okres trwania lokaty naprawdę nie możemy wypłacić tych pieniędzy przed czasem? Nie do końca. Banki dopuszczają możliwość zerwania lokaty i wypłaty środków, jednak w takiej sytuacji musimy liczyć się z tym, że nie otrzymamy żadnych odsetek, nawet za ten czas, kiedy lokata była utrzymywana zgodnie z umową.

Jak wygląda oprocentowanie lokat obecnie? Ze względu na rekordowo niskie stopy procentowe, standardowe lokaty terminowe oferują nam oprocentowanie rzędu 0,05 do 0,3 procenta. Jest to dramatycznie niska wartość, od której i tak zostanie zainkasowany podatek Belki.

Jeśli jednak zależy nam na faktycznym zamrożeniu pieniędzy w lokacie, warto rozglądać się za specjalnymi okazjami, które okazjonalnie oferują niektóre banki. W ramach takiej promocji możemy uzyskać oprocentowanie rzędu nawet 2%, co obecnie jest wyjątkowo atrakcyjną ofertą. Tego typu specjalne oferty obwarowane są jednak szeregiem ograniczeń – z reguły oferta jest dostępna tylko dla nowych klientów, nieposiadających żadnych produktów w danym banku. Dodatkowo lokaty tego typu przeważnie nie trwają dłużej niż 3 miesiące, a zdeponować możemy maksymalnie 5 lub 10 tysięcy złotych.

Zestawienie aktualnie najlepiej oprocentowanych lokat na rynku, wraz z prześwietleniem warunków promocji można znaleźć pod adresem https://finatin.pl/lokaty

Konta oszczędnościowe

Konta oszczędnościowe to alternatywa w stosunku do lokat terminowych, w których zobowiązujemy się do zamrożenia naszych oszczędności. Banki promują idee kont oszczędnościowych jako produktów, które pozwalają nam uzyskać podobne zyski jak w przypadku lokat terminowych, jednak z możliwością dowolnego dysponowania środkami znajdującymi się na koncie.

W przypadku kont oszczędnościowych możemy liczyć na podobne, jak w lokatach, oprocentowanie rzędu około 0.05 do 0.3 procenta, jednak na przestrzeni miesiąca możemy dowolnie dysponować pieniędzmi – oprocentowanie naliczane każdego miesiąca wyliczane jest na podstawie średniej stanu konta lub jako suma naliczeń wykonywanych każdego dnia. Niemniej jednak jest to propozycja dla osób, która ma chwilowo nadwyżkę gotówki, która może dla nas pracować, jednak nie wykluczają wykorzystania części lub całości tej kwoty w trakcie gromadzenia ich na koncie oszczędnościowym.

I tak jak w przypadku lokat, wiele banków oferuje klientom czasowe promocje ze znacznie lepszymi warunkami oprocentowania, jednak znów niezbędne jest spełnienie wielu warunków, jak bycie nowym klientem, bardzo ograniczony czas naliczania premiowych odsetek lub wymóg dodatkowego założenia rachunku osobistego.

Obligacje skarbowe

Obligacje skarbowe to trzeci, mniej popularny, ale równie bezpieczny sposób, na generowanie zysku z tytułu lokowania swoich oszczędności. Obligacje skarbowe to papiery wartościowe emitowane przez polski Skarb Państwa, możliwe do zakupu przez klienta indywidualnego, ale również klienta instytucjonalnego. To sprawia, że obligacje skarbowe są jedną z najpewniejszych form oszczędności.

W zależności od horyzontu czasowego inwestycji obligacje skarbowe mogą wygenerować stały zysk wysokości od 0.5% przy obligacjach półrocznych aż do 2% w przypadku długoterminowych obligacji dwunastoletnich, co stanowi bardzo atrakcyjną alternatywę w stosunku do niżej oprocentowanych lokat oraz kont oszczędnościowych. W obligacjach o dłuższym terminie oprocentowanie jest jednak zmienne, zależne od inflacji, dlatego wartość 2% dotyczy zaledwie pierwszego roku inwestycji.

Niedoceniane wcześniej obligacje mogą stać się obecnie bezpiecznym produktem oszczędnościowym, dzięki któremu będziemy pomnażać swój kapitał.

Wydanie:

Kategorie: Aktualne, Promocja

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy