Konferencja „Praktyczne wyzwania w działaniach na rzecz ochrony powietrza”

Konferencja „Praktyczne wyzwania w działaniach na rzecz ochrony powietrza”

16 listopada 2021 r. w Katowicach odbędzie się ciekawa konferencja zorganizowana przez Polską Izbę Ekologii.

Celem wydarzenia jest:

  • prezentacja osiągnięć w zakresie poprawy jakości powietrza, jak i efektywności energetycznej na poziomie województwa śląskiego i całego kraju, uzyskanych w wyniku realizacji zapisów uchwał antysmogowych, krajowych programów i przyjętych strategii na rzecz transformacji energetycznej;
  • analiza uzyskanych efektów, ze wskazaniem ewentualnych rewizji i weryfikacji stosowanych narzędzi dla realizacji zakładanych celów w zakresie redukcji emisji zanieczyszczeń z sektora komunalno-bytowego, poprawy efektywności energetycznej, redukcji emisji gazów cieplarnianych zgodnie z przyjętą strategią dekarbonizacji na poziomie UE;
  • analiza dotychczas poniesionych kosztów transformacji energetycznej, zwłaszcza w aspekcie uwarunkowań województwa śląskiego;
  • prezentacja możliwości wykorzystania OZE, zwłaszcza czystej energii użytkowej z biomasy drzewnej w sektorze komunalno-bytowym, biomasy w energetyce rozproszonej małej i średniej mocy;
  • prezentacja aktualnych problemów zarządzania środowiskiem w odniesieniu do powietrza i zmian klimatu.

Dla realizacji tak założonych celów oprócz prezentacji/wykładów w trakcie konferencji zostanie zorganizowana debata panelowa, która służyć będzie wymianie poglądów o ewentualnej krytycznej ocenie podjętych i planowanych działań i stosowanych narzędzi. Zostaną wydane materiały pokonferencyjne, które zawierać będą merytoryczne treści poszczególnych zagadnień zaprezentowanych w trakcie konferencji oraz wnioski z dyskusji panelowej.

Konferencja skierowana jest do: podmiotów gospodarczych, jednostek samorządu terytorialnego, ekspertów specjalizujących się w ochronie powietrza, uczelni, instytutów naukowo-badawczych, organizacji pozarządowych oraz zainteresowanych działaniami na rzecz poprawy jakości powietrza oraz strategią w zakresie transformacji energetycznej w Polsce, jak i planowanymi dalszymi działaniami ze strony UE.

Konferencja „Praktyczne wyzwania w działaniach na rzecz ochrony powietrza” odbędzie się w trybie hybrydowym (możliwość uczestnictwa poprzez transmisję online w czasie rzeczywistym lub stacjonarnie w Hotel Courtyard by Marriott w Katowicach).

Szczegółowy program i kartę/formularz zgłoszeniowy można znaleźć tutaj.

PRZEGLĄD jest patronem wydarzenia.

Wydanie:

Kategorie: Aktualne

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy