Międzynarodowa Konferencja pt. „W poszukiwaniu europejskiej doktryny wolności słowa”

Międzynarodowa Konferencja pt. „W poszukiwaniu europejskiej doktryny wolności słowa”

Jaka jest rola swobody wypowiedzi w porządku prawnym demokracji liberalnej? Jak rozwiązać konflikt wolności słowa z innymi uprawnieniami i wartościami chronionymi przez prawo? Odpowiedziom na te (jakże aktualne!) pytania będzie poświęcona II edycja Międzynarodowej Konferencji pt. „W poszukiwaniu europejskiej doktryny wolności słowa”, która odbędzie się w dniach 23-24 marca 2017 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Swój udział potwierdzili najbardziej prominentni badacze wolności słowa w Polsce (w tym byli sędziowie Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego). Ponadto gościć będziemy licznych prelegentów z zagranicy, m.in. ze Stanów Zjednoczonych, Holandii, Niemiec, Hiszpanii, Egiptu, Ukrainy i Cypru.
Samej konferencji towarzyszyć będą również inne wydarzenia, jak przeznaczone dla studentów warsztaty oraz otwarty dla publiczności panel dyskusyjny.

Wywiad z dr. Michałem Urbańczykiem na temat konferencji

Wydarzenie na Facebooku

plakat-konferencji

Lista prelegentów:

prof. dr. A.L.B. Colombi Ciacchi
Profesor prawa i polityki rządzenia, dyrektor Ośrodka Prawa i Polityki Rządzenia w Groningen (Groningen Centre for Law and Governance), redaktor naczelny European Journal of Comparative Law and Governance, członek Komitetu Badawczego na Wydziale Prawa Vrije Universiteit w Amsterdamie. Ekspert w dziedzinie praw człowieka.

prof. dr. Anja Mihr
Dyrektor ds. Zarządzania w Ośrodku Rządzenia Opartego o Prawa Człowieka (Center on Governance through Human Rights – HUMBOLDT-VIADRINA Governance Platform), zastępca Kierownika Katedry Polityki Państwa im. Franza Haniela (Willy Brandt School of Public Policy University of Erfurt, Germany). Ekspert w dziedzinie praw człowieka.

prof. Enrique Badimon
Absolwent kilku prestiżowych uniwersytetów. Podczas studiów prawniczych w Kastejonie wyjechał na wymianę do Paryża. Po obronie wrócił do Francji w celu zdobycia dyplomu z Prawa i Stosunków Międzynarodowych (Université de Paris II Panthéon-Assas). Dodatkowo uzyskał tytuł magistra na Sorbonie ze stosunków między Europą a Ameryką Łacińską. Następnie przeprowadził się do Walencji. Obecnie Profesor na Katolickim Uniwersytecie Walencjańskim (Universidad Católica de Valencia). Była stażysta w Komitecie Praw Dziecka ONZ. W 2005 roku reprezentował Stolicę Apostolską na licznych konferencjach międzynarodowych.

dr Yevhenii Horlov
Doktor nauk prawnych. Adiunkt na Narodowym Uniwersytecie Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi. Stypendysta programu Lane Kirkland Program 2016/2017. Specjalizuje się w tematyce bezpieczeństwa i funkcjonowania organów ścigania, ochrony praw człowieka oraz problematyki wolności słowa na Ukrainie. Na konferencji wygłosi referat pt. Wolność słowa na Ukrainie po „rewolucji godności”.

dr Aristotelis Constantinides
Wykładowca prawa międzynarodowego oraz praw człowieka na cypryjskim University of Cyprus od 2006 roku. Od 2011 roku adiunkt. Dr Constantinides jest cypryjskim sprawozdawcą dla Oxford Reports on International Law publikowanych przez Oxford University Press. Członek Cyprus National Bioethics Committee, International Law Association’s Committees on Non-State Actors and Recognition/Non-Recognition in International Law, European Society of International Law oraz innych stowarzyszeń i organizacji z dziedziny prawa międzynarodowego

dr Sean Davidson
Wykładowca na Wydziale Prawa na Uniwersytecie Praskim od 2008 roku. Prowadzi wykłady z zakresu granic wolności ekspresji i religii, amerykańskiego prawa konstytucyjnego, prawa sportowego, pisania tekstów prawnych i języka angielskiego prawniczego. Jest autorem licznych publikacji z zakresu wolności słowa i religii, prawa sportowego oraz współautorem książki kursowej do nauczania prawniczego języka angielskiego. Jest posiadaczem tytułu doktora (od 2005 roku) uzyskanego na Uniwersytecie w Karolinie Północnej w Chapel Hill w Stanach Zjednoczonych, gdzie był pracownikiem czasopisma naukowego North Carolina Law Review. Na konferencji przedstawi referat pt. Balancing the interests of parents, children, and schools in the light of Osmanoglu and Kocabas v. Switzerland.

dr Fruzina Gárdos-Orosz
Absolwentka Uniwersytetu ELTE (Budapeszt, Węgry) od 2003 roku, posiada tytuł LLM uzyskany na CEU z zakresu komparatystyki prawa konstytucyjnego od 2006 roku. W 2011 roku uzyskała tytuł doktora swoją pracą poruszającą metodologią zastosowania regulacji konstytucyjnych do stosunków prywatnych. Jest badaczem w Centrum Nauk Społecznych Węgierskiej Akademii Nauk i wykładowcą prawa konstytucyjnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu ELTE. Pracuje dla Węgierskiego Sądu Konstytucyjnego (od 2003 roku na różnych stanowiskach). Jej zainteresowania naukowe obejmują zastosowanie regulacji konstytucyjnych do praw jednostek, równości oraz prawa kontraktowego. Zastosowanie tych regulacji bada również w aspekcie komparatystycznym. Jest autorką monografii, rozdziałów w książkach naukowych oraz licznych artykułów z powyższej tematyki.

dr Ewa Tuora-Schwierskott, LL.M.
Od 2008 redaktor naczelny czasopisma Deutsch-Polnische Juristen-Zeitschrift (DPJZ, Polsko-Niemieckie Czasopismo Prawnicze) – czasopismo klasyfikowane przez ERIH PLUS. Autorka m.in. 30 artykułów naukowych, które ukazały się w polskich czasopismach naukowych (Państwo i Prawo, Przegląd Sejmowy), wydawnictwach recenzowanych oraz niemieckich wydawnictwach recenzowanych i czasopismach naukowych (WiRO, DPJZ).
Na konferencji wygłosi referat pt. Wolność słowa w świetle wypowiedzi o charakterze religijnym w Niemczech i USA.

Paresh Kathrani PhD
Wykładowca prawa i koordynator studiów doktoranckich w Westminster Law School. Ma bogate doświadczenie pracy w kancelarii oraz pracy akademickiej – nauczaniu oraz prowadzeniu badań nad prawami człowieka. Pracując w kancelarii w zachodnim Londynie uczestniczył w sprawach uchodźców, których prawa zostały naruszone. Doktorat obronił na podstawie pracy dotyczącej prawa uchodźczego, aby następnie zostać wykładowcą w Westminster Law School. Brał udział w wielu inicjatywach badawczych, jak np. School of Advanced Studies na University of London – obecnie zarządza projektem Tempus finansowanym przez konsorcjum uniwersytetów z Europy i Północnej Afryki zajmujących się prawami człowieka w kontekście edukacji wyższej w Maghrebie. Współpracuje również z europejskim projektem WISE oraz litewskim Mykolas Romeris University. Obecnie jest kierownikiem modułu z prawa karnego w Westminster Law School.

dr Karolina Podstawa
Tytuł doktora uzyskała na Europejskim Instytucie Uniwersyteckim. Absolwentka prawa i administracji (2008) oraz filologii i literatury angielskiej (2009) Uniwersytetu Łódzkiego oraz European University Institute. Obecnie jest uczestnikiem projektu badawczego FRAME na European Inter-University Center for Human Rights and Democratisation w Wenecji. Pracowała również dla Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego – Centrum Współpracy Sądowej, gdzie pełniła funkcję specjalisty w dziedzinie zarządzania projektami. W ramach powyższego organizowała i prowadziła quasi-szkolenia dla sędziów. Wcześniej, jako prawnik firmowy (in-house lawyer) zajmowała się liberalizacją polskiego rynku telekomunikacyjnego. Pracowała także w biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Jej zainteresowania badawcze obejmują obszary związane z wewnętrznymi i zewnętrznymi strategiami Unii Europejskiej w zakresie praw człowieka (instrumenty polityki zewnętrznej były przedmiotem jej pracy doktorskiej), ochroną danych osobowych oraz współpracą i dialogiem sądowym.

mgr Jose Antonio Villena Sierra
Ekwadorczyk, doktorant w Katedrze Prawa Konstytucyjnego i Międzynarodowego Uniwersytetu w Salamance. Po otrzymaniu tytułu magistra z zakresu prawa publicznego i administracji był dyrektorem ekwadorskiego oddziału Transparency International z zakresu prawa konstytucyjnego i praw człowieka oraz czynnym uczestnikiem przemian ustrojowych w Ekwadorze. José Antonio Villena był również zewnętrznym doradcą w sprawie porozumienia handlowego między Unią Europejską a krajami Ameryki Południowej.

mgr Marcin Kozik
Dyrektor KL Law Ltd., Wiceprezes Zarządu KL Law Polska. Jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Gdańskiego (2008) oraz Nottingham Trent University (2010). W chwili obecnej przygotowuje pracę doktorską z zakresu europejskiego prawa pracy. Po obronie pracy magisterskiej wyjechał do Anglii, gdzie pracował w kilku kancelariach adwokackich na terenie Manchesteru i Londynu, zajmując się sprawami z zakresu prawa pracy, karnego, gospodarczego, odszkodowawczego i rodzinnego. W 2009 roku, będąc jeszcze na studiach, prowadził już polski oddział w Kancelarii Malcolm McGuinness Solicitors, z siedzibą w Manchesterze. Następnie dołączył do Duncan Lewis w Londynie, gdzie zajmował się sprawami Polaków, po czym objął prowadzenie polskiego oddziału w kancelarii Caveat Solicitors, gdzie pracował do kwietnia 2014.

Mohamed Sakr
Przedsiębiorca i specjalista ds. PR od 2014 roku. Od 2015 roku pracownik Arab Organization for Public Relations and Popular Diplomacy, tytułowany „Ambasadorem roku 2016” za projekt Building Bridges, który zapewnił ponad 300 studentom w Egipcie darmowe stypendia na rozwój w zakresie PR, dyplomacji i stosunków międzynarodowych. Współzałożyciel German Academy (MIG), która oferuje w niskich cenach kursy językowe wysokiej jakości dla studentów z Egiptu – obecnie German Academy ma 4 oddziały, ponad 30 instruktorów i aktywizuje więcej niż 600 studentów. Dzięki aktywności Sakra powstało International Model United Nations dla Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki, które swoją pierwszą konferencję odbędzie w Sousse w Tunezji w lipcu 2017 roku. W konferencji, celem przedyskutowania kwestii stanowiących przedmiot Agendy Zrównoważonego Rozwoju ONZ, weźmie udział około 350 uczestników z ponad 30 krajów.

prof. dr hab. Ireneusz Kamiński
Doktor habilitowany w zakresie nauk prawnych, profesor na Uniwersytecie Jagiellońskim (Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji) oraz w Polskiej Akademii Nauk (Zakład Prawa Międzynarodowego Publicznego), specjalista w zakresie wolności słowa w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Ekspert Rady Europy w zakresie swobody wypowiedzi oraz wolności mediów. Współpracownik oraz ekspert prawny wielu krajowych i międzynarodowych organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną praw człowieka, m.in. Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

prof. dr hab. Jacek Sobczak
Prezes Polskiego Towarzystwa Naukowego Prawa Prasowego, do 2016 roku sędzia Izby Karnej Sądu Najwyższego; do 2010 roku kierownik Zakładu Systemów Prasowych i Prawa Prasowego Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, kierownik Katedry Prawa Ochrony Własności Intelektualnej Wydziału Prawa Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Specjalizuje się w prawie prasowym oraz prawie autorskim, a także prawie karnym, w historii państwa i prawa oraz doktryn politycznych i prawnych.

prof. dr hab. Andrzej Dziadzio
Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Członek Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Specjalizuje się w historii prawa oraz systemie monarchii Habsburgów, historii Galicji, europejskiego konstytucjonalizmu, administracji oraz historii europejskiego orzecznictwa konstytucyjnego. Profesor Andrzej Dziadzio jest autorem 4 książek i licznych publikacji, np. Wolność słowa a mowa nienawiści dawniej i dziś (Forum Prawnicze, 2015).

prof. dr hab. Joanna Sieńczyło-Chlabicz
Sędzia Izby Gospodarczej Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie, Członek Kolegium Najwyższej Izby Kontroli, Członek Komisji Prawa Autorskiego, Kierownik Zakładu Prawa Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Specjalistka w zakresie prawa własności intelektualnej, prawa cywilnego, prawa gospodarczego publicznego i prawa reklamy.

prof. INP dr hab. Anna Młynarska-Sobaczewska
Kierownik Zakładu Prawa Konstytucyjnego i Badań Europejskich INP PAN. Dr hab. nauk prawnych, specjalność – prawo konstytucyjne, profesor INP PAN. Członek zarządu Fundacji Republikańskiej. Wśród jej bogatej bibliografii wymienić warto następujące pozycje: Wolność informacji w prasie oraz Autorytet państwa. Legitymizacyjne znaczenie prawa w państwie transformacji ustrojowej. Specjalizuje się w prawach człowieka, wolności wypowiedzi, prawie do informacji, legitymizacji władzy oraz sprawiedliwości tranzycyjnej.
Na konferencji wygłosi referat pt. Obowiązki państwa w zakresie gwarantowania wolności ekspresji artystycznej – perspektywa europejska.

prof. UMK dr hab. Wiesław Wacławczyk
Profesor nadzwyczajny na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dziennikarz regionalnych mediów prasowych (m.in. Głos Wielkopolski) i elektronicznych; pracownik i współpracownik kilku polskich i międzynarodowych instytucji pozarządowych. Prowadził oraz organizował zajęcia na temat praw człowieka, wolności słowa i wolności mediów: w Polsce oraz Azerbejdżanie, na Białorusi, w Gruzji, Kirgistanie, Mołdowie, Rosji, Tadżykistanie, Ukrainie. Autor kilkuset tekstów prasowych, w tym około stu o tematyce zagranicznej (m.in. cykl korespondencji z Waszyngtonu dotyczących wyborów prezydenckich w USA w 1996 r.).

prof. UŁ dr hab. Jacek Skrzydło
Od 1997 roku adwokat w Izbie Adwokackiej w Łodzi. Adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego i Stosunków Międzynarodowych. W latach 1993-1994 odbywał staże na Universitat Installingen Antwerpen w ramach programu Tempus i na DePaul University w Chicago. Jest autorem licznych opracowań z zakresu prawa międzynarodowego oraz z zakresu prawa podatkowego.
Na konferencji wygłosi referat pt. Swoboda wypowiedzi a finansowanie kampanii wyborczych.

dr hab. Justyn Piskorski
Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza i Reńskiego Uniwersytetu im. Fryderyka Wilhelma, ukończył aplikację prokuratorską, w roku 2002 obronił pracę doktorską Odpowiedzialność karna cudzoziemców. Adiunkt w Zakładzie Prawa Karnego WPiA UAM, rzecznik dyscyplinarny ds. studentów, opiekun sekcji karnej Studenckiej Uniwersyteckiej Poradni Prawnej, ekspert Instytutu Sobieskiego. Zainteresowania badawcze: teoria polityki kryminalnej i kryminologii, prawo karne międzynarodowe i europejskie.

dr Michał Urbańczyk
Adiunkt w Katedrze Historii Doktryn Polityczno-Prawnych i Filozofii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, opiekun Studenckiego Koła Naukowego „Ius et Politica” oraz Koła Naukowego Prawa Amerykańskiego „The American Law Society”, a także autor monografii Liberalna doktryna wolności słowa a swoboda wypowiedzi historycznej. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się m.in na dziedzinach takich jak współczesne ideologie polityczne, współczesne systemy ustrojowe oraz teoria demokracji i jej praktyka polityczna, a w szczególności na wolności słowa i jej granicach oraz swobodzie wypowiedzi jako kategorii prawa.

dr Wojciech Mojski
Radca prawny, adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Toruniu. Specjalista w zakresie funduszy europejskich i prawa konstytucyjnego. Zakres działalności jego kancelarii obejmuje m.in. prawo cywilne, prawo europejskie oraz prawo karne.
Na konferencji wygłosi referat pt. Paradoksy ustrojowe ochrony wolności słowa we współczesnych demokratycznych państwach prawnych.

dr Łukasz Chojniak
Adwokat w Kancelarii Chojniak i Wspólnicy Adwokaci, adiunkt w Katedrze Kryminologii i Polityki Kryminalnej Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji (Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego). Jest autorem albo współautorem wielu publikacji naukowych z zakresu prawa i postępowania karnego, m.in. raportu dotyczącego przyczyn niesłusznych skazań w Polsce. Specjalizuje się w sprawach karnych, ze szczególnym uwzględnieniem postępowań karno-skarbowych i karno-gospodarczych, a także postępowań o odszkodowanie za niesłuszne zatrzymanie, tymczasowe aresztowanie lub skazanie.

dr Artur Biłgorajski
Adiunkt Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, radca prawny, mediator. Autor monografii: Granice wolności wypowiedzi. Studium konstytucyjne oraz redaktor naukowy tomów zbiorowych: Granice wolności wypowiedzi przedstawicieli zawodów prawniczych, Wolność wypowiedzi i jej granice. Analiza wybranych zagadnień oraz Wolność wypowiedzi versus wolność religijna. Studium z zakresu prawa konstytucyjnego, karnego i cywilnego.

dr Samanta Kowalska
Adiunkt na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym UAM. Absolwentka prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Stopień naukowy doktora zdobyła na Uniwersytecie Warszawskim. Pomysłodawca i redaktor naukowy wydawnictwa ciągłego Dziedzictwo Kulturowe Miasta Kalisza i Regionu Południowej Wielkopolski. Członek krajowych i międzynarodowych organizacji naukowych, np. międzynarodowego stowarzyszenia prawniczego International Law Association – Polish Branch (Grupa Polska ILA działa przy Instytucie Nauk Prawnych PAN w Warszawie) oraz International Law Association w Londynie (członkostwo od 2013 r., a w 2015 r. otrzymanie statusu członka zwyczajnego). Obszarem jej działalności naukowej jest problematyka dotycząca sądownictwa międzynarodowego, orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, prawna ochrona dziedzictwa kulturowego, prawa człowieka, komparatystyka prawnicza. Autorka kilkudziesięciu monografii, rozpraw i artykułów. Na konferencji przedstawi referat pt. Wolność słowa w obliczu terroryzmu.

dr Katarzyna Klafkowska-Waśniowska
Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; wykłada prawo Unii Europejskiej, prawo i politykę audiowizualną w UE oraz prawo autorskie; wyróżniona w konkursie „Złote Skrzydła” zorganizowanym przez Gazetę Prawną w 2009 r. za monografię Prawa do nadań programów radiowych i telewizyjnych w prawie autorskim (Warszawa 2008); w swojej pracy badawczej zajmuje się problematyką mediów audiowizualnych i nowych technologii; autorka wielu publikacji, w których łączy zainteresowanie prawem Unii Europejskiej, prawem autorskim i rozwojem mediów.

dr Ksenia Kakareko
Doktor prawa, doktor nauk o polityce, adiunkt w Instytucie Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka ponad 60 publikacji naukowych. Zainteresowania badawcze: prawo autorskie (regulacje Polski, UE, państw byłego ZSRR); prawo prasowe (regulacje Polski, UE, państw byłego ZSRR); prawo konstytucyjne porównawcze; prawa człowieka; prawo nowych technologii; prawo reklamy; systemy państw byłego Związku Radzieckiego; polska polityka wschodnia; Wymiar Wschodni UE; samorząd terytorialny; marketing polityczny; psychologia polityki.

dr Anna Demenko
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Wydziału Nauk Prawnych na Rheinische-Friedrich-Wilhelms-Universität w Bonn. Pracuje na stanowisku adiunkta w Zakładzie Prawa Karnego na Wydziale Prawa i Administracji UAM. Od 2007 roku prowadzi indywidualną praktykę adwokacką.

dr Jakub Dąbrowski
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji oraz historii sztuki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Odbył staże w Tate Modern Gallery oraz Victoria & Albert Museum w Londynie. W 2013 roku w Instytucie Historii Sztuki UAM pod kierunkiem prof. Piotra Piotrowskiego obronił dysertację doktorską pt. Swoboda wypowiedzi artystycznej w Polsce po 1989 roku, która stała się punktem wyjścia dla książki. Pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze Historii Sztuki Polskiej Najnowszej na Wydziale Zarządzania Kulturą Wizualną Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

dr Karolina Polasik-Wrzosek
Metodolog historii, historyk historiografii; adiunkt w IW UAM w Poznaniu. Autorka książki Antropologiczny rekonesans historyka. Szkice z antropologii historycznej (Bydgoszcz 2007), współredaktor książki Historia. Mentalność. Tożsamość. Studia z historii, historii historiografii i metodologii historii (Poznań 2010); autorka artykułów publikowanych w języku polskim, francuskim i rosyjskim. Obszary zainteresowań: metodologia historii, historia historiografii, antropologia historyczna, historia kultury, semiotyka kultury.

mgr Dorota Głowacka
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz Szkoły Prawa Francuskiego Uniwersytetu Francois-Rabelais w Tours. Doktorantka w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Stosunków Międzynarodowych WPiA UŁ. W okresie grudzień 2009 r. – styczeń 2010 r. była Koordynatorem programu Obywatelski Monitoring Kandydatów na Prokuratora Generalnego, prowadzonego przez Helsińską Fundację Praw Człowieka i Forum Obywatelskiego Rozwoju. Współpracowała także z Fundacją Panoptykon.
Na konferencji wygłosi referat pt. Internetowe archiwa prasy – źródło wiedzy o przeszłości czy zagrożenie dla prywatności? Analiza praktyki wydawców i sądów krajowych w zakresie blokowania archiwalnych materiałów w sieci w świetle standardów międzynarodowych.

KN The American Law Society
Łukasz Bartosik – Prezes Koła Naukowego Prawa Amerykańskiego „The American Law Society” – pierwszej i jedynej tego rodzaju studenckiej organizacji w Polsce dedykowanej popularyzacji prawa amerykańskiego. Aktywny członek Koła Naukowego Prawa Cywilnego „Usus Iuris”. Współzałożyciel oraz członek zarządu Stowarzyszenia Polish Entrepreneurship and Leadership Society (Stowarzyszenie PELS). Redaktor zarządzający strony Prawo i Polityka oraz autor wielu publikowanych tam tekstów poświęconych aktualnym wydarzeniom ze świata prawa i polityki. Uczestnik projektu TransLegal – World Law Dictionary, mającego na celu stworzenie wielojęzycznego, uniwersalnego słownika dla studentów i praktyków prawa z całego świata. Organizator oraz czynny uczestnik wielu konferencji naukowych. W najbliższej przyszłości ma zamiar podjąć studia na programie LL.M. (Master of Laws) na jednej z wiodących amerykańskich uczelni.

Magda Bętkowska – aktywny członek Koła Naukowego Prawa Amerykańskiego „The American Law Society”. Poprzednio członek Koła Naukowego Prawa Medycznego LEGE ARTIS. Członek Stowarzyszenia Polish Entrepreneurship and Leadership Society (Stowarzyszenie PELS). Finalistka Wiosennej Szkoły Leszka Balcerowicza 2016. Autorka publikacji naukowych na temat prawnych aspektów zmiany płci. Organizator oraz czynny uczestnik wielu konferencji naukowych. W najbliższej przyszłości ma zamiar podjąć studia doktoranckie (JD/PhD Program) na jednym z wiodących uniwersytetów w Stanach Zjednoczonych. Obszary jej zainteresowań naukowych obejmują przede wszystkim międzynarodowe prawo handlowe, ze szczególnym uwzględnieniem transakcji M&A, jak również prawo i kulturę Stanów Zjednoczonych.

Wydanie:

Kategorie: Aktualne

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy