Na studia z Przeglądem

Na studia z Przeglądem

I
Inauguracja roku akademickiego w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie to jubileusz. Sto lat temu urodził się patron, wybitny ekonomista i patriota.
WSPiZ jest najlepszą uczelnią niepaństwową w kraju. Jako jedyna szkoła w Europie Środkowej posiada prestiżową akredytację EQUIS. Oferuje studia z zakresu zarządzania i marketingu, finansów i bankowości, administracji, prawa, socjologii i europeistyki (na zdjęciu rektor, prof. Andrzej Koźmiński, wręcza indeksy). Prowadzi studia doktoranckie, nadaje stopień doktora habilitowanego. Kształci około 6 tys. studentów. Nowy rok akademicki rozpoczyna tysiąc studentów.

II
Rektor SGH, uczelni obchodzącej w przyszłym roku stulecie, prof. Marek Rocki (na zdjęciu), powiedział, że niepokoi go kształt złożonej w Sejmie ustawy o szkolnictwie wyższym, która ogranicza autonomię uczelni i może ze szkolnictwa wyższego uczynić \”intelektualny fast food\”. Jednak goście byli w bardziej optymistycznych nastrojach. Marszałek Józef Oleksy wyraził nawet przekonanie, iż niebawem hymn Unii Europejskiej, \”Oda do radości\”, stanie się codzienną przyśpiewką. Wtedy rozpogodzony rektor SGH przyznał, że placówka także otrzymała szanse na inwestycje.

III
Nauka w Polsce wegetuje, alarmował na inauguracji roku akademickiego UJ rektor, prof. Franciszek Ziejka. Zaapelował do rządu o zwiększenie nakładów na szkolnictwo wyższe. Później było podniośle, ale i radośniej, bo najwybitniejszy polski reporter, Ryszard Kapuściński, został doktorem honoris causa UJ. Na zdjęciu (od lewej) Ryszard Kapuściński, prof. Maria Nowakowska, prorektor UJ ds. badań i współpracy międzynarodowej, i prof. Marek Zembala, prorektor UJ ds. Collegium Medicum.

IV
Studenci pierwszego roku UW nie kryli wzruszenia, gdy witał ich rektor, prof. Piotr Węgleński. Dziś uczelnia będąca marzeniem maturzystów kształci ok. 60 tys. osób, a zatrudnia 5,5 tys. wykładowców. Na zdjęciu poczet, w tle sztandar wykonany w roku 1958, ale wzorowany na tym z 1915 r. Czapki studentów są w innych kolorach, bo w ciężkich czasach nie udało się zdobyć tyle granatowego i srebrnego materiału, by uszyć nakrycia głowy dla 800 ówczesnych studentów.

V
W Wyższej Szkole Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku było podniośle i tłoczno. Ze szczególną radością witano studentów debiutującego Wydziału Socjologii. Rektor, prof. Adam Koseski, przypomniał, że studiowanie jest przywilejem i początkiem trudnej drogi, by zmieniać Polskę na lepszą.

VI
W Szkole Wyższej Psychologii Społecznej po raz pierwszy wręczono tytuły doktora (na zdjęciu). Z zadowoleniem zauważamy, że jako pierwsze tytuły te otrzymały kobiety. Szkoła znakomicie wypada w rankingach, a co najważniejsze, w opinii pracodawców, którzy chętnie zatrudniają absolwentów z tytułem VIS, czyli very important student.

VII
W warszawskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej rektor, prof. Janusz Merski (na zdjęciu), mówił nie tylko o biznesie, ale i o etyce.

Na swoje uroczystości zaprosiły nas również: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Zielonogórski, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie, Centrum Europejskie UW (po raz pierwszy jest to samodzielny kierunek), Collegium Civitas, Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej i Studium Farmakoekonomiki, Marketingu i Prawa Farmaceutycznego, Wyższa Szkoła Menedżerska SIG, Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego, Wyższa Szkoła Komunikowania i Mediów Społecznych im. Jerzego Giedroycia w Warszawie (gratulacje na dziesięciolecie!), Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych w Warszawie oraz Wyższa Szkoła Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie.
Wszystkim dziękujemy, będziemy z dumą obserwować sukcesy Waszych studentów.

Wydanie: 42/2004

Kategorie: Kraj

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy