Nienawiść mieszka w Polsce

Nienawiść mieszka w Polsce

Z nowego raportu zleconego przez Kampanię Przeciw Homofobii i Stowarzyszenie Lambda wynika, że nakręcana przez rząd i prawicowe media nagonka na osoby nieheteronormatywne działa. – W ciągu raptem kilku lat nastąpił bardzo wyraźny odwrót od korzystnych wcześniej trendów wywołany trwającą agresywną propagandą homo- i transfobiczną – mówi Mirosława Makuchowska, wicedyrektorka Kampanii Przeciw Homofobii.

W badaniu przeprowadzonym przez naukowców z Centrum Badań nad Uprzedzeniami Uniwersytetu Warszawskiego wzięło udział blisko 23 tys. osób LGBT+. Wyniki opublikowane w raporcie „Sytuacja społeczna osób LGBTA w Polsce” są, delikatnie mówiąc, przygnębiające. O ponad połowę wzrosła liczba osób nieheteronarmatywnych, które deklarują poważne objawy depresji. Obecnie problem dotyczy aż 44% respondentów, podczas gdy w 2017 r. wskaźnik ten wynosił 28%. Jednocześnie ponad połowa (55%) uczestników badania przyznała, że zdarza im się mieć myśli samobójcze (wzrost z 45% w 2017 r. oraz 38% w 2012 r.). Problem w szczególności dotyczy tych respondentów, który mieszkają w tzw. „strefach wolnych od LGBT”.

Ok. 140 tys. osób LGBT+ ma tak dość napiętej sytuacji w kraju, że planuje wyprowadzkę za granicę. Co trzecia ankietowana osoba jako powód podaje doświadczenie dyskryminacji w bliskim otoczeniu. Aż 37% respondentów przyznaje, że z obawy przed brakiem akceptacji nikomu w rodzinie nie ujawniło swojej orientacji/tożsamości płciowej (wzrost z 33% w 2017 r.). Tylko 55% matek i 40% ojców wie o nieheteronormatywności ich dzieci. „Podobny odsetek dotyczy wyoutowania osób LGBT+ przed rodzeństwem (53% sióstr i 43% braci)”, pisze Kampania Przeciw Homofobii. „Co dziesiąta osoba LGBTA była wyrzucona z rodzinnego domu, a 20% z niego uciekło. Zjawisko bezdomności szczególnie mocno dotyka młodych ludzi – aż 26% osób uczących się i 18% studiujących doświadczyło ucieczki z domu”, wynika z raportu.

Tymczasem w Polsce żyje ok. 18 tys. osób nieheteronormatywnych, które zawarły związek partnerski lub wzięły ślub poza granicami kraju. Raport jasno pokazuje, że gdyby nie bariery finansowe, na taki krok za granicą zdecydowałoby się ok. 70% osób LGBT+, które są w związkach. 37% osób nieheteronormatywnych chciałoby adoptować dzieci, gdyby w Polsce była taka możliwość (wzrost z 32% w 2017 r.).

W raporcie zaznaczono również, że wśród specjalistów opieki zdrowotnej wciąż można zetknąć się z przekonaniem o możliwości „wyleczenia” z nieheteronormatywności. Co piąty gej lub lesbijka spotkali(ły) się z sugestiami, również ze strony psychologów i psychiatrów, by spróbowali zmienić swoją orientację lub tożsamość seksualną.

– Badania opinii społecznej pokazują, że w Polsce w ostatnich latach wzrosły negatywne postawy wobec osób LGBT+. Media pełne są stereotypów i homofobii, a także, co niezwykle ważne, różne osoby z autorytetem, takie jak osoby Kościoła czy politycy, często otwarcie szerzą nienawiść. Ta atmosfera tworzy niezwykle ponurą rzeczywistość społeczną, w której żyją na co dzień osoby nieheteronormatywne. Wyniki naszych badań, w których wzięły udział prawie 23 tys. osób, pokazują, że ta otwarta nienawiść, często przejawiająca się agresją, ma ogromny wpływ na niemalże każdą sferę życia gejów, lesbijek, osób biseksualnych, transpłciowych, aseksualnych oraz queer – podsumowuje dr Mikołaj Winiewski z  Centrum Badań nad Uprzedzeniami Uniwersytetu Warszawskiego, cytowany przez Kampanię Przeciw Homofobii.

Cały raport można przeczytać tutaj.

Źródło: https://kph.org.pl/polityka-polskich-wladz-dewastuje-sytuacje-zyciowa-osob-lgbt-publikujemy-raport-o-sytuacji-spolecznej-osob-lgbta-w-polsce/?fbclid=IwAR2ym-6jfuH6BjLFk2iTKLTVzfGsAyKlXTZ2uhi98_k9GaszvsdR9B-Hlxs

fot. Thiago Barletta/Unsplash, Norbu GYACHUNG/Unsplash, Angela Compagnone/Unsplash  

Wydanie:

Kategorie: Z dnia na dzień

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy