O Polsce po rosyjsku

O Polsce po rosyjsku

„Nowaja Polsza”, periodyk wydawany przez Bibliotekę Narodową, jest jedynym polskim czasopismem, które ma prawo dystrybucji na terenie całej Federacji Rosyjskiej i dociera do jej najdalszych zakątków. Miesięcznik powstał z inspiracji Jerzego Giedroycia. Numer 9 rozpoczyna się od artykułu jego współpracowniczki, poetki Natalii Gorbaniewskiej, przypominającej w czwartą rocznicę śmierci Giedroycia jego osobę i dokonania – nie tylko dla Polski, ale również dla Rosji – w budowaniu mostów porozumienia. Większość materiałów zawartych w tym numerze jest natomiast poświęcona polskiemu teatrowi i jego zainteresowaniu Rosją.
– Uznałem za fenomen i rzecz wysoce znamienną – mówi prof. Jerzy Pomianowski, redaktor naczelny miesięcznika „Nowaja Polsza” – że podczas gdy nasi politycy i większość mediów odwrócili oczy od Rosji, polskie teatry, jedyne w całej Europie, roją się od sztuk pisarzy rosyjskich, nie tylko klasyków, ale i pisanych współcześnie przez niepoślednie pióra również w Polsce. Poświęcony jest temu mój artykuł, a także rozmowy z największymi twórcami teatru, Erwinem Axerem i Gustawem Holoubkiem. W samym środku numeru czytelnik znajdzie fragmenty dwóch najważniejszych sztuk o tematyce „rosyjskiej”, jakie błyszczą na polskich scenach. Są to sceny z „Bułhakowa” Macieja Wojtyszki, wystawione znakomicie w Teatrze Śląskim, oraz sceny ze sztuki wybitnego pisarza, Tadeusza Słobodzianka, „Sen pluskwy, czyli towarzysz Chrystus”, która była wystawiona jako prapremiera przez nieodżałowanego Kazimierza Dejmka, zaś ostatniej realizacji dokonał z ogromnym sukcesem Teatr w Gdańsku kierowany przez Macieja Nowaka. Komedię reżyseruje Słowak, Andrej Spišak. W części teatralnej są także artykuły o przedstawieniach Krystiana Lupy i Andrzeja Wajdy.
Coraz więcej miejsca „Nowaja Polsza” poświęca tekstom rosyjskich autorów, ponieważ chce się stać forum dialogu polsko-rosyjskiego.
bt

Wydanie: 42/2003

Kategorie: Kultura

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy