Okulary Równości

Okulary Równości

Dyskryminacja to choroba, na którą łatwo zapaść, a wyleczyć trudno. Dobrze o tym wiedziała Izabela Jaruga-Nowacka, która rozpoczęła rozdawanie Okularów Równości. Po tragicznej śmierci inicjatorki nagrody dzieło kontynuuje fundacja jej imienia. W tym roku wyróżniono: Wandę Nowicką „za długoletnie niezłomne działanie na rzecz praw kobiet oraz podjęcie działań politycznych na rzecz samodzielności i podmiotowości kobiet w sferze polityki”. Agnieszkę Holland za „pokazanie swoim przykładem innego modelu Matki-Polki i znakomity dowód, że można zmieniać i cywilizować debatę publiczną; za wsparcie rodziców osób nieheteroseksualnych w ich walce o prawa i poszanowanie godności każdego dziecka”. Joannę Erbel za działania na rzecz lokatorów zgodnie z zasadą „mieszkanie prawem – nie towarem” i otwieranie przestrzeni miasta dla ludzi, a Marię Sadowską za wyreżyserowanie filmu „Dzień kobiet” przedstawiającego walkę o prawa kobiet zatrudnionych w supermarketach i „pokazanie, że kino może i powinno angażować się w zmianę rzeczywistości, a nie wyłącznie służyć ogłupiającej ludzi rozrywce”. Cztery „Skierowania do okulisty” otrzymali posłowie Krystyna Pawłowicz (PiS), Jacek Żalek (PO), ks. Franciszek Longchamps de Bérier oraz wiceprezydent Krakowa Anna Okońska-Walkowicz.

Wydanie: 13/2013

Kategorie: Przebłyski