Polonijne nagrody

Polonijne nagrody

Klub Publicystów Polonijnych Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej przyznał doroczne nagrody.

t Złotą statuetkę przyznano Polskiemu Radiu i jego redakcji zagranicznej – za 75-letnią służbę narodowi polskiemu w 65. rocznicę nadawania audycji dla Polaków w świecie.

t Złote puchary otrzymali:
Cezary Wojciechowski – przewodniczący Zrzeszenia Federalnego Inżynierów i Techników Polskich w Niemczech, za integracje środowisk inteligencji polskiej w Niemczech;
Jerzy Sadowski – założyciel i prezes Klubu Polskiego, organizator imprez patriotycznych i kulturalnych w Republice Południowej Afryki;
Claude Deregowski – prezes Stowarzyszenia Polonijnego Walonia-Polska za inicjatywę nawiązania partnerskiej współpracy miast polskich i belgijskich;
Redakcja miesięcznika “Orzeł Biały” – za utrwalanie tradycji Uchodźstwa Niepodległościowego;
Kalina Bachnewa – tłumaczka literatury polskiej na języki słowiańskie, wykładowca uniwersytetów w Sofii i Krakowie.

t Srebrną statuetkę przyznano – Stowarzyszeniu Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie – Macierz Szkolna, za troskę o młode polskie pokolenie, kultywowanie języka i tradycji polskich, a brązowe statuetki – ks. Benedyktowi Krokowi z Ukrainy, przełożonemu Wspólnoty Ojców Karmelitów za upowszechnianie wartości, tradycji i kultury polskiej i Miriam Akavi – pisarce, tłumaczce literatury polskiej na język hebrajski, za umacnianie przyjaznych stosunków obydwu narodów.

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się w siedzibie Polskiego Radia. Gratulacje wyróżnionym złożyli m.in. prezydent Aleksander Kwaśniewski, który przysłał list z podziękowaniami, posłowie Ryszard Czarnecki (AWS-ZChN) i Wit Majewski (SLD), prezes Telewizji Polskiej, Robert Kwiatkowski i prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy RP, Jerzy Domański.

Wydanie: 14/2001

Kategorie: Kultura

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy