Polska mi szkodzi

Polska mi szkodzi

Z listopadowego badania CBOS wynika, że 71% Polaków ocenia warunki życia w Polsce jako szkodliwe dla ich zdrowia psychicznego i niosące ryzyko zachorowania na choroby psychiczne. Tylko 17% Polaków uważa, że sytuacja w kraju jest nieszkodliwa dla ich zdrowia psychicznego. „Według raportu Narodowego Funduszu Zdrowia, opublikowanego w 2020 r., w Polsce na depresję cierpi około miliona osób, ale szacuje się, że jest ich o wiele więcej”, pisze CBOS.

W sondażu wzięło udział 1100 osób. Badacze z CBOS zadali respondentom pytanie m.in. o warunki życia w Polsce (czy oceniają je jako zagrażające kondycji psychicznej?). Oprócz tego w ankiecie znalazło się m.in. pytanie o obecny stan zdrowia psychicznego respondentów oraz prośba o ocenę dostępności opieki psychiatrycznej i psychoterapeutycznej w ramach NFZ oraz odpłatnej.

„Praktycznie we wszystkich grupach społeczno-demograficznych przeważa opinia o szkodliwym wpływie warunków życia na zdrowie psychiczne Polaków. Najczęściej przekonanie takie wyrażają najmłodsi – w grupie wiekowej 18-24 lata, mieszkańcy dużych miast, osoby z wykształceniem wyższym. Biorąc pod uwagę status zawodowy respondentów, negatywny wpływ warunków życia w Polsce na zdrowie psychiczne najczęściej zauważają uczniowie i studenci, badani pracujący na własny rachunek, pracownicy usług, pracownicy administracyjno-biurowi oraz robotnicy niewykwalifikowani”, pisze CBOS. O braku wpływu warunków życia w Polsce na zdrowie psychiczne Polaków najczęściej przekonane są gospodynie domowe, osoby określające swoją sytuację jako dobrą, najstarsi badani, mieszkańcy małych miast (do 19 999 mieszkańców) i wsi oraz osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym.

 

Ocena własnego zdrowia psychicznego

Aż 74% badanych pozytywnie określiło swój obecny stan psychiczny, jednak tylko 22% z nich uznało ten stan jako bardzo dobry. Jedna piąta Polaków przyznała, że ich stan psychiczny nie jest ani dobry, ani zły, a łącznie 4% respondentów określiło go jako zły lub bardzo zły. Najwięcej negatywnych opinii na temat stanu zdrowia psychicznego odnotowano w grupach respondentów określających swoją sytuację materialną jako złą, wśród bezrobotnych, rencistów oraz uczniów i studentów.

 

NFZ zapomina o zdrowiu psychicznym

Aż 49% respondentów nie udzieliło konkretnej odpowiedzi na pytanie o dostępność lekarzy psychiatrów w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. „Prawdopodobnie są to osoby, które z takich usług po prostu nie korzystają”, pisze CBOS. 36% osób uważa, że poziom dostępności lekarzy psychiatrów przyjmujących w ramach NFZ jest niski. Tylko 16% badanych deklaruje dobry dostęp do publicznej opieki psychiatrycznej. Podobnie jest z usługami psychologicznymi i psychoterapeutycznymi. Co trzeci Polak ocenia, że trudno dostać się do psychologa lub psychoterapeuty w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia.

 

 

fot. Ivan Aleksic/Unsplash, komunikat z badań CBOS „Zdrowie psychiczne Polaków”

Wydanie:

Kategorie: Z dnia na dzień

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy