Przeczytaj, zanim podpiszesz

Kiedy powierzamy bankowi pieniądze, znajomość oprocentowania lokaty to za mało

W umowie, na podstawie której powierzamy bankowi pieniądze, i w regulaminie określone są czas lokaty, jej kwota, oprocentowanie, kapitalizacja, termin wypłaty odsetek, warunki zerwania lokaty. Czytając umowę i regulamin, należy zwrócić uwagę na wszystkie te elementy. Pobieżna lektura nie wystarczy.

Tajemnica gwiazdki
W reklamach uśmiechniętym, eleganckim ludziom realizującym marzenia towarzyszy zaprezentowane dużą czcionką oprocentowanie lokaty. Gwiazdka, którą opatrzona jest liczba, odsyła do tekstu drobnym drukiem. Warto założyć okulary. W tym tekście bardzo często podane są dodatkowe warunki, jakie klient musi spełnić, aby skorzystać z danej oferty.

Z życia wzięte
Pewien bank oferował lokatę na 6% na okres roku. Dzięki intensywnej kampanii reklamowej szybko zebrał lokaty na kwotę aż 7,5 mld zł. Jednak po dokładnym przyjrzeniu się ofercie można było zauważyć pewien jej ważny mankament. Lokatę należało założyć od 28 stycznia do 24 lutego, oprocentowanie zaś było naliczane od 18 marca. Łatwo zauważyć, że lokata założona pierwszego możliwego dnia miała ponad półtora miesiąca zerowe oprocentowanie. Jeśli uwzględniło się cały czas, kiedy środki były zdeponowane w banku, oprocentowanie nie wynosiło 6%, lecz było znacznie niższe. Sprawą zajął się Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Drugi przykład dotyczy mechanizmu stosowanego przez niejeden bank. W reklamie obiecuje się bardzo wysokie oprocentowanie, np. 12%. Taka wysokość oprocentowania obowiązuje, ale w ostatnim miesiącu lokaty. W pierwszym miesiącu oprocentowanie depozytu może wynieść 3% i stopniowo rosnąć. Średnie oprocentowanie z całego okresu trwania lokaty wyniesie więc 5-6%, a  nie 12%.
W reklamie bank „zapomniał” poinformować o tym, przyciągając klientów wizją 12%.

Pożegnanie z lokatą
Może się zdarzyć, że okoliczności zmuszą klienta do zerwania lokaty przed upływem terminu jej wygaśnięcia. Wówczas w zależności od warunków umowy można stracić wszystkie naliczone dotychczas odsetki, otrzymać odsetki naliczone według oprocentowania rachunku a vista, dostać odsetki w wysokości określonej na wypadek zerwania umowy lub naliczone do tej pory według oprocentowania lokaty. To również powinno zostać zapisane w umowie.
Należy również zapytać, co bank zrobi z naszymi pieniędzmi, jeśli nie zgłosimy się w terminie po ich odbiór. Czy lokata zostanie automatycznie przedłużona na taki sam okres? Jeśli tak, to co będzie wtedy z odsetkami. Czy powiększą kwotę lokaty, czy zostaną przelane na nisko oprocentowany rachunek?
Najważniejsze jednak to korzystać  tylko z tych usług finansowych, których warunki po przeczytaniu umowy są dla nas zrozumiałe, i które są oferowane przez instytucje objęte nadzorem, takie jak banki. Wówczas nasze prawa są znacznie silniej chronione.

Wydanie: 6/2013

Kategorie: ABC BANKOWOŚCI, część IV
Tagi: NBP

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy