Dobry czas na zmiany – Senior na Uniwersytecie

Aktywnym można być w każdym wieku. Trzeba tylko się zdecydować Najmłodsze uniwersytety Idea uniwersytetów trzeciego wieku powstała we Francji, gdy zaczęli się starzeć ludzie, których młode lata przypadły na czas wojny. Nie zawsze mogli oni realizować swoje potrzeby edukacyjne, natomiast coraz częściej zaczęli się stykać z problemem braku akceptacji ze strony młodych. Pierwszy UTW powstał w 1972 r. W Polsce taka placówka – pod nazwą Studium III Wieku – zainaugurowała pierwszy rok akademicki w 1975 r. w Warszawie. Dziś UTW funkcjonują także w miastach powiatowych i w siedzibach wielu gmin. Tematyka wykładów i zajęć jest niemal nieograniczona – od aerobiku i arteterapii (terapii sztuką) po zarządzanie i zoologię. Poruszanych jest też wiele tematów z zakresu finansów i gospodarki. Przykładem może być choćby Uniwersytet Trzeciego Wieku w Nowym Miasteczku (2,8 tys. mieszkańców). W tym roku przez dziewięć dni odbywały się tam zajęcia warsztatowe z zarządzania finansami, współorganizowane przez Narodowy Bank Polski i prowadzone przez trenerów edukacji finansowej. Swoje życie można aktywnie zmieniać w każdym wieku. Płk Marian Żmuda, który wcześniej nie miał wiele wspólnego z górami, po sześćdziesiątce wszedł na najwyższe szczyty Tatr, a później został organizatorem górskich wypraw turystycznych. Ostatnio zdobył Karpaty ukraińskie. – Gdy przechodziłem na emeryturę, lekarz powiedział mi: „Daj sobie w kość”, więc daję – mówi pan Marian. On, ze względu na emeryturę oficerską, ma prawdopodobnie nieco łatwiej niż inni seniorzy, ale przecież każdy może mieć szczyty do zdobycia na własną miarę, trzeba tylko podjąć decyzję, że się chce. Zwłaszcza że w świetle wskaźników statystycznych polscy emeryci są nieźle sytuowani, więc mogliby znaleźć pewne środki na realizowanie swoich pasji. STATYSTYCZNIE ZAMOŻNI Zgodnie z danymi GUS, w 2011 r. tzw. dochód rozporządzalny na osobę w gospodarstwach domowych emerytów wynosił 1297 zł miesięcznie. Wyższy – 1497 zł – był tylko w gospodarstwach osób pracujących na własny rachunek. Natomiast średnio, w polskich gospodarstwach domowych ogółem, dochód rozporządzalny na osobę wynosił 1227 zł miesięcznie. Jak podaje opracowanie „O sytuacji ludzi w starszym wieku” przygotowane przez Rządową Radę Ludnościową (organ doradczy premiera) na II Kongres Demograficzny zorganizowany w marcu tego roku, 90% osób w wieku 60 plus ma stałe dochody. W tym roku odsetek osób starszych mających stały dochód zaczął się stopniowo obniżać, ale i tak zdaniem wielu socjologów i polityków społecznych materialne warunki bytu ludzi starszych w Polsce nie są złe. – Gwarancje stałego źródła dochodu w trudnej sytuacji ekonomicznej (bezrobocie, kurczący się rynek pracy, brak środków na pomoc społeczną) z pewnością należy uznać za istotny wyznacznik bezpieczeństwa socjalnego, ale nie można zapominać, że bieda jest ważnym, choć niejedynym źródłem marginalizacji ludzi starych – podkreśla prof. Elżbieta Trafiałek z Zakładu Polityki Społecznej Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. Jakość życia seniorów w dużej mierze zależy też od dostępu do leków, rehabilitacji i ochrony zdrowia – a koszty tych usług rosną bardzo szybko. Wreszcie starsi ludzie niekiedy muszą finansować gospodarstwa swoich dzieci. Czasem emerytury stanowią tam jedyne źródło utrzymania. Co zrobią za 60 mln? Bieżący rok jest jednocześnie Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej oraz, jak postanowił Senat, polskim Rokiem Uniwersytetów Trzeciego Wieku. W swej uchwale Senat zauważył, że uniwersytety trzeciego wieku nie mogłyby funkcjonować bez wsparcia szkół wyższych i samorządów. To wsparcie jest coraz bardziej potrzebne, bo Polska należy do 18 krajów świata mających najstarsze społeczeństwa, z najwyższą dynamiką starzenia się. Włączanie seniorów do aktywnego życia społeczno-gospodarczego jest więc ważnym zadaniem. Są na to szanse, bo rząd przeznaczył 60 mln zł na dofinansowanie w latach 2012-2013 projektów związanych z aktywizacją osób starszych, co oznaczać będzie dużą pomoc także dla uniwersytetów trzeciego wieku. W marcu odbył się w Warszawie pierwszy w Polsce Kongres Uniwersytetów Trzeciego Wieku, zainicjowany przez UTW przy Szkole Głównej Handlowej. Uczestniczyło w nim prawie 3 tys. osób. Motywem przewodnim była debata o tym, że uniwersytety trzeciego wieku mogą się stać innowacyjnymi placówkami działającymi

Ten artykuł przeczytasz do końca tylko z aktywną subskrypcją cyfrową.
Aby uzyskać dostęp, należy zakupić jeden z dostępnych pakietów:
Dostęp na 1 miesiąc do archiwum Przeglądu lub Dostęp na 12 miesięcy do archiwum Przeglądu
Porównaj dostępne pakiety
Wydanie: 2012, 47/2012

Kategorie: ABC BANKOWOŚCI, część III
Tagi: NBP