Przychodzi klient po kredyt

Przychodzi klient po kredyt

Zanim bank udzieli nam kredytu, sprawdza naszą zdolność kredytową Badanie zdolności kredytowej klienta służy upewnieniu się, że kredytobiorca będzie w stanie zwrócić w terminie zaciągnięty kredyt wraz z należnymi odsetkami. To gwarancja stabilności instytucji finansowej udzielającej kredytów lub pożyczek. Ile zarabiasz, ile wydajesz Nie jest więc wyrazem nadmiernej biurokracji bankowej żądanie od nas wielu danych oraz pozyskiwanie informacji z biur informacji kredytowej i gospodarczej. Przede wszystkim pod uwagę brane są średnie miesięczne dochody wnioskodawcy. Ich brak bądź zbyt niski poziom zwykle zamyka drogę do otrzymania finansowania z banku. Banki badają także miesięczny dochód po odliczeniu kosztów stałych, takich jak wydatki na utrzymanie, opłaty za mieszkanie, rachunki za energię i telefon itd. Starający się o kredyt sam deklaruje, ile na nie przeznacza, ale jeśli bank uzna, że kwota ta jest zbyt niska, skoryguje ją w górę. Sprawdzane są również obciążenia wynikające z innych spłacanych bądź poręczonych kredytów oraz limity kart kredytowych. Te informacje oraz punktową ocenę klienta bank otrzymuje z BIK. To, co pozostanie po odjęciu od zarobków zobowiązań i wydatków, to maksymalna kwota, jaką zaciągający kredyt będzie mógł przeznaczyć co miesiąc na regulowanie należności wobec banku. Bądź rzetelnym dłużnikiem Oceniając zdolność kredytową potencjalnego kredytobiorcy, bank bierze pod uwagę także takie elementy jak wiek, płeć, stan cywilny, wykształcenie, profil zawodowy, miejsce zamieszkania, posiadane rachunki bankowe, a nawet okres zatrudnienia u ostatniego pracodawcy oraz zameldowania pod aktualnym adresem. Na ich podstawie ocenia, czy klient ma cechy odpowiadające charakterystyce rzetelnego dłużnika. Na łagodniejsze potraktowanie, czyli mniej formalności, a być może i niższe koszty kredytu, mogą zwykle liczyć stali klienci banku, którzy wcześniej regulowali wszelkie należności. A jeśli nasza zdolność kredytowa okaże się za mała? Aby ją poprawić, należy uporządkować zobowiązania finansowe, np. spłacić zadłużenie na kartach kredytowych i zlikwidować je. Staniemy się wówczas wiarygodniejsi dla banku, a nasza zdolność kredytowa wzrośnie. Niektóre banki zaoferują nam skonsolidowanie kredytów i pożyczek, aby nasze obciążenia miesięczne były jak najniższe. Dzięki temu zwiększy się nasza zdolność kredytowa. Stabilność systemu finansowego To stan, w którym system finansowy (banki są jego ważnym elementem) pełni swoje funkcje w sposób ciągły i efektywny, nawet w przypadku wystąpienia nieoczekiwanych i niekorzystnych dla przedsiębiorstw i gospodarstw domowych zaburzeń o znacznej skali. Dlatego banki centralne, także Narodowy Bank Polski, prowadzą analizy i badania w tym zakresie. Dzięki temu zwiększa się prawdopodobieństwo samoistnej korekty zachowań uczestników rynku finansowego podejmujących zbyt duże ryzyko. Analizy i badania służą także opracowaniu najlepszego „instrumentarium” aktywnego oddziaływania banku centralnego wspierającego stabilność systemu finansowego. Share this:FacebookXTwitterTelegramWhatsAppEmailPrint

Ten artykuł przeczytasz do końca tylko z aktywną subskrypcją cyfrową.
Aby uzyskać dostęp, należy zakupić jeden z dostępnych pakietów:
Dostęp na 1 miesiąc 30,00 zł lub Dostęp na 12 miesięcy 250,00 zł
Porównaj dostępne pakiety
Wydanie: 08/2016, 2016

Kategorie: ABC BANKOWOŚCI, część VII
Tagi: NBP