Przedsiębiorczy znaczy odpowiedzialny

Przedsiębiorczy znaczy odpowiedzialny

Rozpoczęła się XII edycja programu Przedsiębiorstwo Fair Play

Można już zgłaszać się do udziału w tegorocznej, 12. już edycji programu Przedsiębiorstwo Fair Play. Firmy zainteresowane uczestnictwem w tym współzawodnictwie mogą do końca maja wysyłać deklaracje przystąpienia do programu (deklaracje są dostępne na stronie www.fairplay.pl).
Przedsiębiorstwo Fair Play to realizowane w skali całego kraju, wyjątkowe przedsięwzięcie, w którym oceniane są wszystkie aspekty działalności firmy. Nie tylko wyniki ekonomiczne czy jakość wyrobów, ale i szeroko pojęty sposób oraz styl prowadzenia biznesu. Program Przedsiębiorstwo Fair Play organizowany jest przez Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, a afiliowany przy Krajowej Izbie Gospodarczej.

Uczciwość w kryzysie

Ten rok jest szczególny – przedsiębiorstwa działają w znacznie trudniejszych warunkach niż kilka miesięcy temu. Walka o przetrwanie może boleśnie zweryfikować deklaracje o przestrzeganiu etyki biznesu i sprawić, że w działalności gospodarczej gra fair stanie się znacznie trudniejsza. Bardzo łatwo przecież wpaść np. w spiralę nieterminowych płatności, co jest jedną z przesłanek wykluczających zdobycie tytułu Przedsiębiorstwa Fair Play. Ci jednak, którzy sprostają wszystkim wymogom, naprawdę będą najlepszymi z najlepszych, przedsiębiorcami z prawdziwego zdarzenia, potrafiącymi wziąć odpowiedzialność za siebie i za innych.
Celem programu Przedsiębiorstwo Fair Play jest promowanie etyki i dobrych praktyk w działalności gospodarczej. Chodzi tu o przestrzeganie norm rzetelnego postępowania w relacjach przedsiębiorców z klientami, kontrahentami, wspólnikami, pracownikami, społecznością lokalną, władzą terenową i państwową, środowiskiem naturalnym. Idea, przyświecająca programowi od samego początku, to trwałe zachęcenie firm w Polsce do zachowań etycznych. W czasach kryzysu – to niełatwe.

Zaufanie pilnie poszukiwane

W minionych latach liczba przedsiębiorstw ubiegających się o statuetki Fair Play stale rosła. Przed rokiem dwuetapową weryfikację przeszło z powodzeniem 753 firm, uzyskując decyzją Kapituły Programu tytuł i certyfikat Przedsiębiorstwa Fair Play. W sumie, podczas 11 edycji, 5488 firm weszło do tego elitarnego grona.
Znalezienie się wśród Przedsiębiorstw Fair Play stwarza możliwości nawiązania korzystnych kontaktów handlowych, zwiększając zaufanie kontrahentów i klientów. A zaufanie jest teraz dobrem bardzo poszukiwanym. Z firmą, której uczciwość została oficjalnie praktycznie potwierdzona – a są przedsiębiorstwa, które już kilka razy zdobyły certyfikat – chętniej prowadzi się interesy.

________________________

Szczegółowych informacji o programie Przedsiębiorstwo Fair Play udziela biuro programu. Osoby do kontaktu: Paulina Bednarz, Agata Rozalska, tel: (022) 630 98 04, 630 96 99, faks: (22) 826 25 96, e-mail: pbednarz@fairplay.pl, pr@fairplay.pl. Informacje są też dostępne na stronie internetowej http://www.fairplay.pl.

Wydanie: 11/2009

Kategorie: Kraj

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy