PRZEGLĄD poleca „Kwartalnik Kresowy”

PRZEGLĄD poleca „Kwartalnik Kresowy”

„Kwartalnik Kresowy” jest jednym z niewielu periodyków omawiających zagadnienia dotyczące Polskich Kresów Wschodnich w kontekście społeczno-kulturalnym. „Kwartalnik Kresowy” jest kontynuacją „Rocznika Kresowego” wydawanego przez Muzeum Niepodległości od 2015 roku. W ostatnim czasie liczba nadsyłanych artykułów, ważnych i interesujących, była tak duża, że wydawany był faktycznie półrocznik. W ten sposób środowisko naukowe i czytelnicy otrzymali, w ciągu 6 lat, osiem numerów pisma. Każdy kolejny numer „Kwartalnika Kresowego” przynosi nową, ciekawą tematykę. Część autorów kontynuuje swoje badania, publikując w kolejnych numerach efekty swojej pracy. Staramy się jednak, aby rozpoczynać każdy numer problemem nowym, interesującym poznawczo, aktualnym.

Głównym zadaniem Kwartalnika jest utrwalanie tożsamości kulturowej oraz narodowej w szczególny sposób, poprzez odniesienie się do rocznic i wydarzeń historycznych, a także omawianie bieżących wydarzeń. Międzynarodowy zespół osób współpracujących z czasopismem naukowym wydawanym przez Muzeum Niepodległości w Warszawie,  powoduje, iż w zdecydowany sposób jest on nośnikiem tworzącym platformę dialogu podkreślającą różnorodność estetyczną oraz światopoglądową dziedzictwa Kresów, docierającą do zróżnicowanych grup odbiorców. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż znaczna część publikowanych materiałów opiera się na zupełnie nieznanych dotychczas archiwaliach, co umożliwia prezentację zagadnień niszowych i elitarnych. Pismo dystrybułowane jest do bibliotek i czytelni w kraju i za granicą, a także sprzedawane w muzealnej księgarni stacjonarnej i internetowej. Ponadto poszczególne numery są w całości bezpłatnie udostępniane w Internecie. Zwłaszcza ta ostatnia forma zapewnia czytelnikom łatwy dostęp do zagadnień szerzej dotąd nieomawianych, zwłaszcza dla młodzieży oraz studentów. Popularyzacja dziedzictwa utraconego wśród młodszego pokolenia wydaje się jednym z najistotniejszych elementów kształtowania historycznej świadomości i patriotycznego wychowania, co stanowi jedną z zasadniczych misji czasopisma.

Kwartalnik można kupić na tej stronie.

Wydanie:

Kategorie: Aktualne

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy