Rozliczenie PIT – jak przebiega

Rozliczenie PIT – jak przebiega

Rozliczenie PIT jest bardzo ważną sprawą. Formularz może zostać przesłany online, dzięki platformie e-urząd skarbowy. Złóż PIT jak najszybciej i odbierz nadpłacony podatek dochodowy.

Kto otrzymuje PIT 11?

PIT-11 jest podstawą do rozliczenia podatku dochodowego. Każdy pracownik, emeryt i rencista, musi go otrzymać. Dokument wystawia: zakład pracy, ZUS, KRUS, instytucja, rolnicza spółdzielnia produkcyjna, urząd pracy. Zakład Ubezpieczeń wysyła do płatników PIT-11A, jeśli nie sporządza PIT-40A. W PIT rozlicz muszą być ujęte informacje dotyczące wynagrodzenia za pracę, wykonanego zlecenia, wypłaconych zasiłków z ZUS i UP. Jeśli podatnik otrzymał świadczenie w naturze, również powinno zostać wykazane. PIT-11 wystawia się za okres uzyskiwania dochodów, nawet za 1 miesiąc. Formularz zawiera: osiągnięty dochód, koszty uzyskania przychodów, wysokość zaliczki na podatek dochodowy, potrącone składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, społeczne, chorobowe i zdrowotne.

Kto składa PIT 37?

PIT-37 jest przeznaczony dla osób otrzymujących dochody z pracy, w tym spółdzielczego stosunku pracy, pracy nakładczej; emerytur, rent krajowych, zagranicznych, strukturalnych, socjalnych, świadczeń przedemerytalnych, zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, działalności wykonywanej osobiście: umów zlecenie i o dzieło, zasiłków dla bezrobotnych, z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, praw autorskich oraz majątkowych. Rozliczenie PIT 37 składa osoba samotnie wychowująca dziecko oraz małżonkowie. Do formularza należy dołączyć załączniki, zgodnie z przepisami podatkowymi. PIT-O służy do wykazania ulg, m.in.: na dzieci, internetowych, zagranicznych, rehabilitacyjnych, z tytułu darowizn na cele charytatywne i pożytku publicznego, IKZE. Natomiast PIT-D jest przeznaczony dla ulg: mieszkaniowych, odsetkowych, budowlanych, remontowych. Polski Ład wprowadził zmiany w odliczeniach, więc w PITy 2023 będą pewne ograniczenia.

Do kiedy PIT trzeba złożyć?

Złożenie deklaracji podatkowej jest obowiązkowe. Trzeba bezwzględnie pamiętać o pilnowaniu terminu. PITy 2022: 28, 36, 36L, 37, 38 i PIT-39 składa się do 30 kwietnia. W 2023 roku dzień ten jest wolny od pracy, więc deklarację można zanieść osobiście do Urzędu Skarbowego lub przesłać pocztą czy za pośrednictwem programu rozliczenie PIT do 2 maja. Jest to ostateczny termin, dlatego warto złożyć formularz po otrzymaniu PIT 11, dzięki czemu fiskus wcześniej wypłaci nadpłaconą zaliczkę na podatek dochodowy. W przypadku spóźnienia należy złożyć zaległy PIT oraz czynny żal, który musi zawierać: dane podatnika, datę, adres urzędu skarbowego i podpis. Konieczne jest też wyjaśnienie powodu niedopełnienia obowiązku. Dokument trzeba dostarczyć osobiście i to jak najszybciej, zanim fiskus przyśle pismo o braku deklaracji.

Co to jest Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej?

Jak sprawdzic PIT za 2022? Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej – EPUAP ZUS jest to system informatyczny, umożliwiający składanie dokumentów i pism online, co ułatwia procesy. Można załatwiać wiele spraw na odległość. Każdy przedsiębiorca nawet niezatrudniający pracowników, od 30 grudnia 2022 r. musi posiadać profil na PUE ZUS. Posiadanie konta jest dużym ułatwieniem dla przedsiębiorców. Jeśli podmiot gospodarczy jeszcze tego nie zrobił, ponieważ nie wiedział o obowiązku lub nie potrafił, powinien spodziewać się kontaktu pracownika ZUS. Jeśli ma problem z rejestracją, otrzyma pełne wsparcie w placówce, na stronie Zakładu Ubezpieczeń lub dzwoniąc na infolinię. Platforma jest wygodnym narzędziem, ułatwiającym kontakty z Zakładem oraz pozwalającym na błyskawiczne załatwianie niemal wszystkich spraw. Przedsiębiorcy przez internet składają dokumenty i umawiają się na wizyty w oddziałach. Z EPUAP ZUS mogą skorzystać nie tylko przedsiębiorcy, ale też wszyscy obywatele, którzy ukończyli 18 lat. Wystarczy założyć konto i potwierdzić swoje dane.

Jak złożyć rozliczenie PIT 2022 online i sprawdzic PIT czy został rozliczony?

Rozliczenie PIT 2022 online jest bardzo proste. Na stronie jest aplikacja, która prowadzi krok po kroku. Można też pobrać wersję instalacyjną i utworzyć konto podatnika dla całej rodziny, rozliczając na komputerze deklaracje. Potrzebny jest oczywiście PIT 11, by móc podać dane o przychodzie. Przed rozliczeniem należy określić ulgi do odliczenia, by z nich skorzystać oraz przygotować kwotę przychodu za 2022 r., ponieważ będzie potrzebna podczas wysłania deklaracji. Po wypełnieniu wystarczy kliknąć wyślij i druk online po paru minutach jest w Urzędzie Skarbowym. Trzeba pobrać UPO – Urzędowe Poświadczenie Odbioru. E-PITy online umożliwiają nie tylko złożenie deklaracji, ale i sprawdzenie, czy PIT został rozliczony. Nie trzeba już dzwonić do Urzędu Skarbowego, by ustalić na jakim etapie jest zeznanie podatkowe, bo można samodzielnie sprawdzić przez stronę PITax.pl lub podatki gov. Trzeba się jedynie zalogować na ePITy. Potrzebne są do tego dane: PESEL czy NIP i przychody. W panelu Twój e PIT, jest zakładka – złożone dokumenty, wybiera się rok i na monitorze pojawiają się potrzebne informacje.

Wydanie:

Kategorie: Aktualne, Promocja

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy