Siedmiu liderów co roku

Siedmiu liderów co roku

Rozpoczęła się V edycja Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP, zwanej Polski Nobel Gospodarczy

Rozpoczęła się V Edycja Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP. Mimo że przyznawana jest zaledwie od 1998 roku, stała się najbardziej prestiżowym wyróżnieniem za osiągnięcia gospodarcze w Polsce i często nazywana jest Polskim Gospodarczym Noblem. O pozycji tej nagrody decyduje fakt, że przyznawana jest ona osobiście przez głowę państwa. Jej znaczenie ugruntowuje także autorytet członków Kapituły i instytucji zgłaszających kandydatów.

Opinia o Polsce ma się poprawiać

Nie bez znaczenia w ocenie środowisk gospodarczych jest to, że kandydatury typowane są nie z inicjatywy samych zainteresowanych, ale przez organizacje reprezentujące te środowiska, przez organizatorów najpoważniejszych programów i konkursów gospodarczych. Istotny dla budowania opinii o nagrodzie jest jej honorowy charakter, brak jakichkolwiek obciążeń finansowych, opłat konkursowych itp.
Co roku przyznaje się wyróżnienia najlepszych z najlepszych w kilku kategoriach, ale istotny jest cel nadrzędny – prezydent pragnie bowiem w taki obiektywny sposób wyłonić grupę liderów, która zdolna będzie zbudować nie tylko pozycję własnych firm, ale osiągając sukces rynkowy, budować prestiż i uznanie dla całej polskiej gospodarki, spełniać wręcz rolę motoru napędowego.
Prezydent Aleksander Kwaśniewski, którego jednym z zadań jest promocja gospodarki i narodowych firm, wie, że nie można tego robić bez konkretnych przykładów, bez pokazywania na liderów. Wystarczy, że dla przykładu wymienimy znane i dobre niemieckie firmy jak Siemens czy Mercedes, a prowadzi to do wniosku, że cała niemiecka gospodarka jest dobra. Podobnemu celowi ma służyć Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP. Ma wyłaniać liderów, obiektywnie, na zasadach konkursu. Nagroda nie ma charakteru komercyjnego, nie przekłada się na bezpośredni wzrost sprzedaży konkretnych produktów. Buduje natomiast wiarygodność, szacunek, prestiż i uznanie.
Czy w ciągu pięciu lat funkcjonowania Nagrody Gospodarczej Prezydenta obraz polskiej gospodarki poprawił się?
– Na pewno tak – mówi Jerzy Mackiewicz, doradca prezydenta RP i sekretarz Kapituły Nagrody Gospodarczej. – Jednak gdyby kształtować sobie opinię o Polsce tylko na podstawie osiągnięć laureatów, byłaby ona dużo lepsza niż w rzeczywistości. Tu zwyciężają rzeczywiście najlepsi. Jednak nawet obserwując tych, którzy do nagrody są typowani, widać postęp. Mamy np. bardzo dużo dobrych gospodarstw rolnych, które wiele produkują, mają eksport i ciekawe produkty. Mamy nawet wiele osiągnięć w dziedzinie tak zaniedbanej jak wynalazczość. Nasze rozwiązania bywają bardzo nowoczesne nawet w skali światowej, a mimo to Polska na świecie nie jest znana z innowacyjności. To dlatego trzeba tak wielu wysiłków, aby promować nasz kraj i jego gospodarkę.

Nieformalna loża

Poprzednie cztery edycje Nagrody Gospodarczej Prezydenta wyłoniły grupę 28 laureatów. Razem tworzą oni nieformalną lożę, która ma prawo typowania kolejnych kandydatów do nagrody, występuje do Rady Nagrody z różnymi propozycjami, ale także korzysta z pewnych przywilejów. Członkowie loży nierzadko uczestniczą z prezydentem w jego podróżach zagranicznych, zwłaszcza wtedy, gdy obecność głowy państwa może pomóc w sfinalizowaniu jakiegoś kontraktu, ważnej umowy lub ma znaczenie promocyjne. Laureaci spotykają się też przy innych okazjach, uczestniczą we wszystkich przedsięwzięciach nagrody, spotkaniach finałowych i koncertach. Być może z czasem, gdy liczba wyłanianych liderów wzrośnie, będą oni stanowić ważną grupę nacisku, lobby opowiadające się za promocją polskiej gospodarki i wzrostem jej prestiżu. Loża nie jest żadnym ciałem formalnym, nie tworzy stowarzyszenia, nie pobiera składek członkowskich, ma natomiast swego koordynatora, którym jest prezes Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Jak zostać laureatem?

Do końca lutego 2002 r. trwa pierwszy etap wyłaniania laureatów. Niezależne instytucje i organizacje typują swoich kandydatów. Wśród nich znajdują się przede wszystkim organizacje i samorządy gospodarcze, agencje państwowe, organizatorzy najpoważniejszych konkursów i programów promocyjnych. Nagroda przyznawana jest w siedmiu kategoriach: Polskie Przedsiębiorstwo, Małe Polskie Przedsiębiorstwo, Instytucja Finansowa, Eksporter, Gospodarstwo Rolne, Inwestycja Zagraniczna w Polsce i Wynalazek w dziedzinie produktu lub technologii. Kryteria, które muszą spełnić kandydaci do tej szczególnej nagrody, obejmują całokształt działalności firmy w ostatnich trzech latach. Wśród nich decydujące są oczywiście wskaźniki ekonomiczne, pozycja na rynku, jakość i innowacyjność produktów. W drugiej grupie kryteriów znajdują się: tworzenie nowych miejsc pracy, ochrona środowiska naturalnego, dbałość o pracowników i przestrzeganie kodeksu pracy, etyka w działalności gospodarczej, budowanie pozytywnego obrazu polskiej gospodarki. Kryteriami uzupełniającymi są: działalność charytatywna oraz wspieranie środowiska lokalnego. Specyficzny charakter nagrody, ograniczona ilość kandydatów oraz autorytet instytucji zgłaszających powodują, że znalezienie się w gronie kandydatów jest już ogromnym wyróżnieniem. Praktycznie każda z kategorii mogłaby stworzyć odrębną nagrodę, wybierać lidera spośród 20-30 kandydatów.
W kwietniu Kapituła nagrody, której przewodniczy prof. Janina Jóźwiak ze Szkoły Głównej Handlowej wybierze po trzech nominowanych w każdej z kategorii. Z tego grona prezydent RP wyłoni laureatów V edycji nagrody. Uroczyste wręczenie nominacji i 25-kilogramowych nagród zaprojektowanych i wykonanych przez Pracownię Sztuk Plastycznych odbędzie się 17 czerwca na Międzynarodowych Targach Poznańskich.
Szczegółowe informacje o nagrodzie oraz lista instytucji uprawnionych do zgłaszania kandydatów znajdują się na stronach internetowych: www.prezydent.pl. pod hasłem Nagrody.

bt

 

Wydanie: 1/2002

Kategorie: Kraj

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy