Stypendyści prof. Iwińskiego

Stypendyści prof. Iwińskiego

Prof. Tadeusz Iwiński, poseł z Warmii i Mazur, od wielu lat prowadzi w swoim okręgu akcję pozyskiwania od sponsorów pomocy finansowej w formie stypendiów (sam także je funduje) dla maturzystów wyróżniających się w nauce, a wywodzących się z rodzin o niskich dochodach, np. ze środowisk popegeerowskich. Kandydatów typują szkoły średnie i to na ich konta przekazywane są pieniądze. Stypendia wypłacane są przez dziewięć miesięcy (średnio 400 zł miesięcznie). Celem tych działań jest umożliwienie zdolnym uczniom podejmowania studiów, co – zwłaszcza w regionie o najwyższym w Polsce bezrobociu (ponad 20%) i jednym z najsłabiej rozwiniętych – jest najlepszym sposobem na uniknięcie wykluczenia społecznego. Chodzi też o to, aby sito nie gubiło diamentów. Choć liczba świadczeń w stosunku do potrzeb to naturalnie kropla w morzu… Dotychczas stypendia przekazano prawie 100 młodym ludziom, którzy niemal w komplecie rozpoczęli lub już ukończyli studia, z reguły na bardzo dobrych uczelniach. W sumie na ten cel, dzięki wrażliwości społecznej i bezinteresowności, przeznaczono kwotę ok. 400 tys. zł (w tym roku, co dowodzi trwania kryzysu, akcja okazała się trudna). Wprawdzie zdobycie wyższego wykształcenia nie daje dziś gwarancji znalezienia pracy, ale to niezmiennie najlepsza droga do rozwoju zawodowego. W roku szkolnym 2015/2016 stypendia otrzymały: Joanna Bazydło z Liceum Ogólnokształcącego w Biskupcu oraz Joanna Kuzyk z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Jezioranach.

Wydanie: 42/2015

Kategorie: Kraj

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy