Tag "Edward Kapuścik"

Powrót na stronę główną
Opinie

Historia pewnej profesury

W numerze 31 „Przeglądu” prof. Ludwik Stomma opisał skandaliczną historię pewnej habilitacji. Niestety nie jest to odosobniony przypadek, i chodzi tu nie tylko o habilitacje, ale i o profesury. Przypadki te jednoznacznie wskazują, że polski model zdobywania najwyższych stopni i tytułów naukowych jest ułomny. Potrzebna jest gruntowna zmiana systemu awansów naukowych, by partykularne interesy klik naukowych nie eliminowały ludzi oryginalnie myślących – pisze prof. Edward Kapuścik, emerytowany profesor Uniwersytetu Łódzkiego i Instytutu Fizyki Jądrowej w Krakowie, opisując przypadek nieprzyznania profesury astrofizykowi o międzynarodowych osiągnięciach. Opinie najwybitniejszych specjalistów światowych zostały przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów zlekceważone stwierdzeniem, że uczeni ci nie posiadają polskiej habilitacji.