Tag "Eugeniusz Czykwin"

Powrót na stronę główną
Felietony Jan Widacki

Coś na pocieszenie

Żyjemy w czasach żałosnych i groteskowych. Ale nie musimy!

Opinie

Cyryl I z misją pojednania

Wizyta patriarchy Cyryla w Polsce będzie miała wymiar historyczno-cerkiewny i polityczny. czasie wizyty dojdzie do wydarzenia bez precedensu. Patriarcha i przewodniczący Konferencji Episkopatu Polskiego abp Józef Michalik podpiszą wspólne przesłanie do narodów Polski i Rosji z apelem o pojednanie. Dziś trudno przewidzieć, jakie znaczenie dla normalizacji, układania relacji z największym naszym wschodnim sąsiadem na racjonalnych, korzystnych dla obu stron warunkach, będzie miał ten dokument. Pewną nadzieję na przełamanie wzajemnej nieufności daje postawa otwartości wobec służącej pojednaniu inicjatywy najwyższych przedstawicieli Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce i papieża Benedykta XVI. Eugeniusz Czykwin, redaktor naczelny „Przeglądu Prawosławnego”, poseł SLD przed historyczną wizytą zwierzchnika Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej.