Tag "Jerzy Borkiewicz"

Powrót na stronę główną
Opinie

Kosmiczny bałagan

 Wokół Ziemi krąży ponad 22 tys. odpadów i części różnych konstrukcji Działalność człowieka na przestrzeni jego dziejów zapisała się nie tylko osiągnięciami w postaci wielkich budowli na Ziemi, nowoczesnych konstrukcji pływających i latających w biosferze okołoziemskiej oraz w kosmosie, lecz także milionami

Opinie

Ratunek ze Słońca

Wykorzystanie energii słonecznej to najlepsza droga do poprawy klimatu Ziemi Świat wydaje rocznie ponad 3 bln dol. na energię oraz strukturę energetyczną1). Jednocześnie minęło 50 lat od opublikowania wyników badań, które ponad wszelką wątpliwość dowiodły, że wokół naszej

Opinie

Zrównoważony rozwój w kryzysie

Jeżeli nie zmienią się wzorce konsumpcji i produkcji oraz tempo wzrostu populacji, to za 50 lat będziemy potrzebowali drugiej Ziemi – ostrzegają ekolodzy W kryzysie finansów na pierwszym planie dostrzega się nadmierne kredyty, głównie hipoteczne, i zapaść banków, zapominając