Tag "Józef Pacułt"

Powrót na stronę główną
Opinie

Jak oddano stołeczną hutę

12 września 1989 r. Tadeusz Mazowiecki zapowiedział z trybuny sejmowej, że znajdująca się w stanie kryzysu polska gospodarka zostanie poddana terapii szokowej. M.in. nastąpi prywatyzacja państwowego przemysłu i odwrót od przemysłu ciężkiego na rzecz produkcji dóbr konsumpcyjnych. Los ten nie ominął huty Warszawa. Jej prywatyzacja jest przykładem działań godzących w porządek prawny i realizowanych na szkodę narodu i państwa polskiego. Produkcja stali spadła w Polsce z 15,2 mln ton w 1989 r. do 8,37 mln ton w 2012 r. W tym czasie produkcja światowa wzrosła z 820 mln ton do 1548 mln ton.