Tag "Praga (Warszawa)"

Powrót na stronę główną
Historia Kościuszkowcy 1943-2023

W stronę Warszawy

Walki 1. Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki o Pragę we wrześniu 1944 r.

Kraj

„Dziadek” i jego domek

Kazimierz Lisiecki twierdził, że dzieciom ulicy należy się prawdziwy dom, a nie przytułek