Tag "Religia źródłem wsparcia? Postawy religijne społeczności akademickiej UW"

Powrót na stronę główną
Kraj Wywiady

Między wiarą i niewiarą społeczności akademickiej

W czasie pandemii wyraźniejsza była bierność niż wzmożone zaangażowanie religijne