Tag "RWPG"

Powrót na stronę główną
Opinie

Realpolitik Władysława Gomułki

Postulował zmiany w RWPG, jednak w Moskwie nie odczuwano potrzeby reform