Tag "Ryszard Majewski"

Powrót na stronę główną
Ekologia

Eko-dłużnicy

Policja ekologiczna ma wyraźnie za krótkie ręce W swoim ostatnim raporcie główny inspektor ochrony środowiska przyznał, że “policja ekologiczna ma za krótkie ręce”. Inspekcja Ochrony Środowiska w 1999 r. wskazała dłużników z potężnych branż przemysłu i zakładów produkcyjnych. Ich długi sięgają 215 mln zł z tytułu kar za zniszczenia dokonane w środowisku. Kary powinny, zgodnie z prawem, płacić wszystkie firmy, bowiem z tych środków powstają fundusze służące ochronie środowiska, m.in. kontroli jego stanu, inwestycjom ochronnym, edukacji

Ten artykuł przeczytasz do końca tylko z aktywną subskrypcją cyfrową.