Tłumaczenia ustne – czym są i jak wyglądają w praktyce?

Tłumaczenia ustne – czym są i jak wyglądają w praktyce?

Tłumaczenie ustne definiuje się jako czynność, której celem jest ułatwienie komunikacji między dwoma lub wieloma rozmówcami, którzy nie posługują się tym samym językiem. Ze względu na różnorodność okoliczności, w których takie wsparcie jest potrzebne, możemy wyróżnić wiele odmian ustnych tłumaczeń. Do najpopularniejszych zalicza się tłumaczenia symultaniczne, szeptane i konsekutywne. W niniejszym artykule skupimy się na specyfice tłumaczeń symultanicznych i szeptanych oraz kontekstach, w których te formy sprawdzają się najlepiej.

Tłumaczenie symultaniczne

Tłumaczenie symultaniczne to zdaniem wielu najtrudniejsza forma tłumaczenia ustnego. Jej trudność wynika z faktu, iż tłumacz dokonuje przekładu równolegle z wypowiedzią prelegenta, co wymaga doskonałej znajomości języka, przygotowania merytorycznego oraz niemałego doświadczenia. Podczas wykonywania tłumaczenia symultanicznego tłumacz nie ma bezpośredniego kontaktu z mówcą, w związku z czym nie może poprosić o powtórzenie danego słowa lub zdania czy też przytoczonych danych liczbowych.

Aby zapewnić maksymalną szczegółowość i wierność tłumaczenia symultanicznego, tłumacze pracują w dwuosobowych zespołach, a w przypadku dłuższych konferencji nawet w większych grupach – dobra praktyka tłumaczenia symultanicznego zaleca zmianę tłumacza co 30 minut. Dzięki temu jesteśmy w stanie utrzymać wysoki poziom tłumaczenia, który w przeciwnym razie mógłby spadać wraz z rosnącym zmęczeniem tłumacza. Warto bowiem pamiętać o tym, że praca tłumacza symultanicznego jest niezwykle wymagająca i wyczerpująca.

Swoją pracę tłumacze wykonują w niewielkiej, dźwiękoszczelnej kabinie, słuchając wypowiedzi prelegenta w słuchawkach i tłumacząc do mikrofonu. Tłumaczenie jest przekazywane za pośrednictwem systemu konferencyjnego na słuchawki odbiorców, którzy mogą słuchać równolegle oryginalnej i tłumaczonej wypowiedzi lub skoncentrować się wyłącznie na wypowiedzi w znanym sobie języku.

Tłumaczenie symultaniczne wymaga odpowiedniego sprzętu, dlatego ten rodzaj tłumaczenia ustnego jest powszechny przede wszystkim w przestrzeni sal konferencyjnych. Tam, gdzie tłumacze nie mają dostępu do odpowiedniego sprzętu, tłumaczenie symultaniczne przyjmuje postać tłumaczenia szeptanego.

Tłumaczenie szeptane

Tłumaczenie szeptane jest odmianą tłumaczenia symultanicznego, która bardzo dobrze sprawdza się w przypadku spotkań w niewielkich grupach – w większych grupach wymagających równoległej pracy kilku tłumaczy tłumaczenie szeptane mogłoby generować zbyt wiele szumów komunikacyjnych.

Wykonując tłumaczenie szeptane, tłumacz nie korzysta z żadnego sprzętu, a jedynie stoi obok swojego klienta lub za nim i tłumaczy wypowiedzi bezpośrednio dla klienta. To umożliwia korzystanie z tej formy tłumaczenia w dowolnym pomieszczeniu oraz podczas eventów organizowanych na zewnątrz.

Podobnie jak w przypadku tradycyjnego tłumaczenia symultanicznego tłumacz szepczący mówi równocześnie z prelegentem, oddając niemal w tym samym czasie jego wypowiedzi na język zrozumiały dla swojego klienta. Z zalet tej formy tłumaczenia symultanicznego bardzo często korzystają przedsiębiorcy, w szczególności podczas negocjacji handlowych oraz innych spotkań biznesowych. Ponadto w trakcie takich spotkań tłumacz może przekładać wypowiedzi klienta do pozostałych zebranych osób.

Tłumaczenia symultaniczne w ofercie Biura Tłumaczeń Intertext

Biuro Tłumaczeń Intertext od lat specjalizuje się w obsłudze tłumaczeń ustnych. Zespół to wykwalifikowani i doświadczeni eksperci specjalizujący się w klasycznym tłumaczeniu symultanicznym oraz tłumaczeniu szeptanym. Intertext współpracuje z tłumaczami w różnorodnych parach językowych, zapewniając także możliwość wykonania tłumaczenia symultanicznego z języka obcego na język obcy.

Tłumacze z biura Intertext zapewniają rzetelne podejście do realizowanych obowiązków zawodowych, co przekłada się na wysoką jakość i poprawność dostarczanych tłumaczeń. Firma dysponuje zespołami dwu- i wieloosobowymi, dzięki czemu z łatwością może zapewnić obsługę praktycznie każdej konferencji.

Wydanie:

Kategorie: Aktualne, Promocja

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy