Co trzeba zrobić, by piesi byli bezpieczniejsi?

Co trzeba zrobić, by piesi byli bezpieczniejsi?

Co trzeba zrobić, by piesi byli bezpieczniejsi?

Krzysztof Lipka,
ruch społeczny Pieszy Lublin
Przykłady z wielu miast pokazują, że strefy z ograniczeniem prędkości do 30 km/godz., zwężenia pasów ruchu, wyniesione przejścia dla pieszych oraz fizyczne zabezpieczanie chodników przed nielegalnym parkowaniem, zwłaszcza w pobliżu przejść i skrzyżowań, realnie wpływają na bezpieczeństwo pieszych. Szwedzi przeprowadzają audyty miejsc, w których dochodzi do wypadków, i wskazują konkretne elementy do poprawy. W naszych miastach warto pomyśleć o audytach wszystkich przejść dla pieszych pod kątem wzajemnej widoczności pieszych i kierowców, oświetlenia, przestrzegania ograniczeń prędkości. Przede wszystkim należałoby się skoncentrować na przejściach w pobliżu szkół, przychodni i szpitali. Lokalne władze powinny zrozumieć, że mają do czynienia z transportem pieszym, o który należy się troszczyć nie mniej niż o transport kołowy.

Dr hab. inż. Jacek Wesołowski
urbanista, PŁ
Zwiększenie bezpieczeństwa pieszych bez zniszczenia miast można osiągnąć poprzez ograniczanie roli i wielkości ruchu pojazdów indywidualnych (których jest najwięcej), ale też pojazdów w ogóle. Dochodzi się do tego na różne sposoby. Poprzez ograniczanie liczby ulic, na których możliwa jest większa prędkość, zwężanie jezdni, geometryczne komplikowanie ich osi, eliminację arterii tam, gdzie to możliwe, szczególnie w obrębie osiedli mieszkaniowych. Poprzez rozszerzanie stref pieszych i stref z ruchem ograniczonym, odpowiednią politykę parkingową, takie kształtowanie jezdni, by dawało preferencje pieszym na przejściach. Tym działaniom musi oczywiście towarzyszyć utrzymanie, modernizacja i rozwój transportu zbiorowego oraz rowerowego, a także odpowiednie planowanie przestrzenne, niedopuszczające do sytuacji, w której do danej lokalizacji można dotrzeć jedynie samochodem.

Leszek Wojtas,
Straż Miejska w Łodzi
Problem jest złożony i nie rozwiążą go działania w jednej sferze, np. same zmiany w przepisach. Na pewno niezbędne jest podnoszenie wiedzy społeczeństwa, m.in. poprzez zmianę sposobu prowadzenia kursów na prawo jazdy. Warto także rozważyć podniesienie wysokości grzywien, które nie były zmieniane od lat i są nieadekwatne do obecnych zarobków. Jeszcze ważniejsza jest większa nieuchronność kar i szybkość ich egzekwowania. Ważne są także zmiany inżynieryjne, np. zmiana usytuowania przejść dla pieszych, zadbanie o lepsze oznakowanie i oświetlenie tych miejsc.

Czytelnicy PRZEGLĄDU
Jarosław Górski
Zainstalować w każdym samochodzie elektroniczny rejestrator drogi i prędkości, który wysyła raporty do centralnego systemu, wystawiającego mandaty i punkty karne. Kierowca powinien być karany zawsze, kiedy popełnia wykroczenie, a nie tylko wtedy, gdy złapie go patrol.

Andrzej B. Izdebski
Nic nie wyeliminuje całkowicie niebezpieczeństw na drogach i chodnikach, ale najpilniejsze jest wprowadzenie, wzorem wielu państw europejskich, przepisu o bezwzględnym pierwszeństwie pieszego na pasach. Powinna tu wystarczyć zwykła kultura, ale dla Polaków to trochę za mało.

Wydanie: 45/2019

Kategorie: Aktualne, Pytanie Tygodnia

Komentarze

  1. amelie2
    amelie2 4 listopada, 2019, 10:33

    W Moskwie ludzie nie gina na przejściach, bo gdy zmienia sie światło to wszyscy uciekają z jezdni ile sił w nogach. Tam pieszy ma pierszeństwo na chodniku, a nie na jeżdni i dlatego piesi uważają.
    Pierszeństwo dla pieszych na przejściach? Tak ale przy ludziach rozumiejących, że samochód nie zatrzyma się w miejscu, a przejście przez jezdnię nie jest przeznaczone do spacerów. Oczywiście te uwagi nie dotyczą idiotów w BMW, którzy pędzą z nadmierną (do umiejętnośći, sytuacji na drodze i stanu auta) prędkością i na nic nie zwracają uwagi.

    Odpowiedz na ten komentarz

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy