U lekarza jak na lotnisku

U lekarza jak na lotnisku

Jak poznać, czy pacjent jest pacjentem?

Każdy z nas zmuszony jest często potwierdzać swoją tożsamość. Polega to na okazaniu dokumentu tożsamości i porównaniu zdjęcia lub podpisu umieszczonego na dokumencie identyfikacyjnym z wyglądem lub podpisem danej osoby. Takie rozwiązanie jest zawodne, nie zabezpiecza przed podrobieniem dokumentu.

Wszystko będzie na karcie

W ramach informatyzacji państwa można znacznie ograniczyć liczbę posiadanych dokumentów. Wykonany przez MSWiA tzw. MasterPlan pl.ID zakładał wykorzystanie jednego dokumentu identyfikacyjnego w kontaktach z wieloma jednostkami administracji państwowej, m.in. USC, placówkami NFZ itd. Stan obecny jest jednak taki, że np. podczas wizyty w przychodni lekarskiej mającej kontrakt w NFZ przedstawiamy papierowy dokument potwierdzający ubezpieczenie lub elektroniczną kartę identyfikacyjną – jeśli jesteśmy mieszkańcami woj. śląskiego. Jednakże nawet karta identyfikacyjna nie ma zdjęcia wydrukowanego ani zapisanego elektronicznie. Możliwe jest więc podszycie się pod inną osobę ubezpieczoną. Wsparcie dla weryfikacji tożsamości stanowią systemy informatyczne, które przechowują dane np. osób ubezpieczonych i weryfikują je z rejestrami centralnymi.
W przypadku NFZ dane z przychodni zdrowia porównuje się z danymi Centralnego Wykazu Ubezpieczonych, które są wysyłane okresowo drogą elektroniczną. Wykonawca Centralnego Wykazu, którym jest spółka ABG SA, jest liderem w wytwarzaniu oprogramowania na potrzeby rynku zdrowia, m.in. dla NFZ, przychodni lekarskich oraz szpitali. Nowe produkty przygotowywane przez ABG SA dla przychodni zawierają również moduły przystosowane do nowoczesnej identyfikacji pacjenta oraz lekarza. Dla placówek leczenia szpitalnego stworzony został moduł \”Mobilek\” będący częścią większego systemu MSI, który odpowiada za mobilną kartę pacjenta. Lekarza identyfikuje on za pomocą odcisków palca, pacjenta natomiast przy użyciu kodów paskowych znanych z handlu lub za pomocą technologii RFID (ang. Radio Frequency Identification). Technologia RFID umożliwia bezprzewodową identyfikację pacjenta zabezpieczoną przez odpowiednio zaszyfrowany kod. W trakcie identyfikacji pacjenta operator urządzenia uzyskuje historię leczenia, co znacznie skraca czas dostępu do danych oraz zmniejsza liczbę pomyłek.

Pacjent nie anonimowy

Identyfikacja pacjenta przychodni lekarskich wiąże się natomiast z przedstawianiem przez obywatela karty uprawniającej do leczenia. Jeśli plany resortu zdrowia oraz MSWiA w ramach informatyzacji zostałyby zrealizowane, obywatele mogliby legitymować się elektroniczną kartą identyfikacyjną również w przychodni. Aby uniknąć odczytania nadrukowanych danych identyfikacyjnych przez osoby niepowołane, można na karcie wydrukować tylko dane podstawowe, np. imię i nazwisko. Pozostałe dane, takie jak adres, numery identyfikacyjne, dane biometryczne mogą zostać zapisane na elektronicznym chipie RFID. Dostęp do danych elektronicznych można by uzyskać po wstukaniu kodu PIN lub odciśnięciu palca. W razie utraty karty dostęp do danych poufnych przez inne osoby nie byłby możliwy.
Oprogramowanie przygotowywane przez ABG dla administracji publicznej oraz służby zdrowia jest już w zasadzie przygotowane. Modułowa budowa aplikacji, posiadanie rozwiązań opartych o RFID, kryptografię oraz biometrię daje szerokie możliwości wykonania nowego oprogramowania dla placówek służby zdrowia czy rejestrów centralnych.
Gromadzenie danych biometrycznych o obywatelach staje się coraz popularniejsze, czego przykładem są np. kontrole na lotniskach w USA. Każda osoba odprawiana na lotnisku w USA poddawana jest skanowaniu tęczówki oka oraz odcisków palców. Wdrożenie zintegrowanej karty identyfikacyjnej wpłynie z czasem na redukcję kosztów obsługi obywatela oraz poprawę jakości i szybkości obsługi. Nowy typ kart identyfikacyjnych powinien przyczynić się do zmniejszenia liczby nadużyć w systemie np. opieki zdrowotnej. Także przepisywanie recept mogłoby być na bieżąco aktualizowane w systemie centralnym z wykorzystaniem karty pacjenta.

Mirosław Bartecki
Główny architekt Pion Technologii i Standardów ABG SA

Wydanie: 51/2008

Kategorie: Nauka

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy